SUSȚINĂTOR AL VIEȚII SPIRITUALE VEȘNICE

Ei erau uimiți de învățătura Lui, pentru că vorbea cu putere.
Luca 4:32

Ascultă ediția audio aici.

Isus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuși Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.» Ei I-au zis: «Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?» Isus le-a răspuns: «Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El»” (Ioan 6:26-29).

El le-a spus că nu Moise le-a dat pâinea din cer. „Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața” (v. 32, 33).

Avem rezultatul acestui discurs simplu. Care a fost acesta? Ei nu au primit adevărul. Au refuzat să audă și au plecat de lângă Hristos. Respingerea lui Hristos ca Pâine a vieții a fost pentru ei ultima respingere a adevărului. Aceștia nu L-au mai însoțit.

„Eu sunt Pâinea vieții” – Autorul, Întreținătorul, Susținătorul vieții spirituale veșnice. În versetul 35 al capitolului 6 din Ioan, Hristos Se prezintă pe Sine în asemănare cu pâinea cerească. A mânca trupul Lui și a bea sângele Lui înseamnă a-L primi ca Învățător venit din cer. Credința în El este esențială pentru viața spirituală. Cei care se ospătează din Cuvânt nu flămânzesc niciodată, nu însetează niciodată și nu doresc niciodată un bine superior. „Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta. (…) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul” (Isaia 54:14,15,17). (Manuscrisul 81, 1906)

Care este viața spirituală veșnică pe care Hristos caută s-o susțină acum în viața mea?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video