MESAGER CERESC

Omul acela a zis:  „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns:  „Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.”
Geneza 32:26

Ascultă ediția audio aici.

Experiența lui Iacov în timpul acelei nopți de luptă și chin reprezintă încercarea prin care poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă chiar înaintea revenirii lui Hristos. Profetul Ieremia, într-o viziune sfântă privind acest moment, spunea: „Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! (…) Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, căci ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea” (Ieremia 30:5-7).

Când Hristos Își va înceta lucrarea de Mijlocitor în favoarea omului, atunci va începe această perioadă de dificultăți. Atunci cazul fiecărui suflet se va fi hotărât și nu va mai fi niciun sânge ispășitor care să curețe de păcat. Când Isus Își părăsește funcția de Mijlocitor al omului înaintea lui Dumnezeu, atunci se face solemna declarație: „Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!” (Apocalipsa 22:11). Apoi Duhul lui Dumnezeu, care ținea lucrurile în frâu, este retras de pe pământ. După cum Iacov era amenințat cu moartea de fratele lui furios, și poporul lui Dumnezeu va fi în pericol din partea celor răi care caută să-l distrugă. Și, după cum patriarhul s-a luptat toată noaptea pentru eliberare din mâna lui Esau, și cei drepți vor striga la Dumnezeu zi și noapte pentru eliberare de dușmanii care îi înconjoară.

Satana îl învinuise pe Iacov înaintea îngerilor lui Dumnezeu, pretinzând dreptul de a-l distruge din cauza păcatului său; el îl influențase pe Esau să pornească împotriva lui și, în timpul lungii nopți de luptă a patriarhului, Satana s-a străduit să abată asupra lui un simțământ de vinovăție, pentru a-l descuraja și a-l face să nu se mai încreadă în Dumnezeu. Când, în disperarea lui, Iacov s-a prins puternic de Înger și s-a rugat cu lacrimi, Mesagerul ceresc, pentru a-i pune la probă credința, i-a reamintit de asemenea de păcatul său și s-a străduit să scape din mâna lui. Dar Iacov nu putea fi făcut să abandoneze lupta. El învățase faptul că Dumnezeu este milostiv și s-a încrezut cu totul în mila Sa. El a arătat înapoi la pocăința de păcatul lui și a cerut eliberarea de vina sa. Revizuindu-și viața, el ajunsese aproape la disperare, dar se ținea puternic de Înger și, cu plânset fierbinte până la agonie, și-a susținut cererea până când a ieșit învingător. (Patriarhi și profeți, pp. 201, 202)

Asupra cărui lucru mă lupt eu cu Isus chiar acum în viața mea?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor