MARELE MEDIC

Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod.
Matei 9:35

Ascultă ediția audio aici.

Slujitorii Domnului Hristos trebuie să Îi urmeze exemplul. Mergând din loc în loc, El îi mângâia pe cei îndurerați și îi vindeca pe bolnavi. Apoi le prezenta marile adevăruri cu privire la Împărăția Sa. Aceasta este misiunea urmașilor Săi. În timp ce alinați suferințele fizice ale oamenilor, veți găsi căi de a sluji nevoilor sufletului lor. Puteți să le îndreptați privirea spre Mântuitorul cel înălțat și să le vorbiți despre iubirea Marelui Medic, singurul care are puterea de a vindeca.

Spuneți-le bieților oameni descurajați care s-au rătăcit că nu trebuie să dispere. Deși au greșit și nu și-au format un caracter drept, Dumnezeu Se bucură să le redea puterea și chiar bucuria mântuirii Sale. El simte o plăcere deosebită să ia un material aparent lipsit de orice speranță, chiar pe aceia prin care a lucrat Satana, și să-l facă beneficiar al harului Său. El Se bucură să-i salveze pe toți de mânia care va cădea asupra celor neascultători. Spuneți-le că pentru fiecare suflet există vindecare și curățire. (…)

Cei care merg la drumuri și la garduri vor mai găsi o altă categorie de oameni, foarte diferită, care au nevoie de ajutorul lor. Sunt cei care împlinesc toată lumina pe care o au și Îi slujesc lui Dumnezeu cât pot mai bine în limita cunoștințelor lor. Totuși își dau seama că există o mare lucrare care trebuie făcută atât pentru ei, cât și pentru cei din jurul lor. (…) Ei se roagă cu lacrimi ca Dumnezeu să le trimită binecuvântarea pe care o zăresc de departe prin credință. Multe dintre aceste suflete trebuie descoperite în mijlocul nelegiuirii marilor orașe. Multe dintre ele se află în situații foarte umile și din acest motiv nu sunt observate de oameni. Sunt multe suflete despre care pastorii și bisericile nu știu nimic. Totuși aceștia sunt martorii Domnului în locuri modeste și sărăcăcioase. Este posibil ca ei să fi avut doar puțină lumină și puține ocazii de a primi o educație creștină, dar se străduiesc să le slujească altora în ciuda lipsurilor, a foamei și a frigului. Ispravnicii harului bogat al lui Dumnezeu să caute aceste suflete, să le viziteze acasă și, prin puterea Duhului Sfânt, să slujească nevoilor lor! Studiați Biblia și rugați-vă împreună cu acești oameni cu acea simplitate pe care o inspiră Duhul Sfânt! Domnul Hristos le va da slujitorilor Săi un mesaj care va fi ca pâinea cerului pentru suflet. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 233–235)

Cum aș putea să-i „văd” pe cei care caută adevărul în localitatea unde mă aflu?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor