COMANDANT ÎN CER ȘI PE PĂMÂNT

Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.
Isaia 59:19

Ascultă ediția audio aici.

Mi-a fost arătat că adevărații copii ai lui Dumnezeu sunt sarea pământului și lumina lumii. Dumnezeu le cere să facă progrese continuu în cunoașterea adevărului și pe calea sfințeniei. Atunci, ei vor înțelege când Satana se furișează, dar, în puterea lui Isus, ei îi vor rezista. Satana va chema în ajutor legiuni dintre îngerii lui, ca să se împotrivească înaintării chiar și a unui singur suflet și, dacă va fi posibil, să-l smulgă din mâna Domnului Hristos.

Am văzut cum îngerii răi se luptau pentru suflete și îngerii lui Dumnezeu li se împotriveau. (…) Îngerii cei răi otrăveau atmosfera cu influența lor și se îngrămădeau în jurul acestor suflete, ca să le amorțească simțurile. Îngerii sfinți urmăreau neliniștiți și așteptau să poată interveni pentru a respinge oștirea lui Satana. Dar nu este lucrarea îngerilor buni să controleze mintea oamenilor împotriva voinței lor. Dacă ei cedează în fața vrăjmașului și nu fac niciun efort de a i se împotrivi, atunci îngerii lui Dumnezeu nu pot face mai mult decât să țină pe loc oștirea lui Satana, să o împiedice să distrugă, până când celor aflați în pericol li se va da mai multă lumină care să-i determine să se trezească și să privească spre cer pentru a primi ajutor. Isus nu-i va trimite pe îngerii sfinți să-i salveze pe cei care nu fac niciun efort pentru a se ajuta singuri.

Dacă vede că este în pericol să piardă vreun suflet, Satana face tot ce-i stă în putere să-l păstreze. Dar, atunci când acel om se trezește și devine conștient de pericolul în care se află și, în starea lui nenorocită, Îl caută cu ardoare pe Isus pentru a primi de la El putere, Satana se teme că va pierde un supus și cheamă întăriri din partea îngerilor lui, ca să îl asedieze pe acel biet suflet și să ridice un zid de întuneric în jurul lui, astfel încât lumina cerului să nu poată ajunge la el. Dar, dacă cel care se află în pericol stăruie și, în starea lui neajutorată, se lasă cu totul în seama meritelor sângelui lui Hristos, atunci Mântuitorul ascultă rugăciunea sinceră a credinței și trimite în ajutor îngerii care excelează în putere, pentru a-l elibera. (…) La auzul rugăciunii arzătoare, întreaga oștire a lui Satana tremură. (…) Iar când îngerii atotputernici, îmbrăcați în armura cerului, vin în ajutorul sufletului slăbit și asaltat, Satana și oștirea lui se trag înapoi, știind bine că au pierdut bătălia. (…) Și, cu toate că se urăsc și se luptă între ei, fructifică orice ocazie. (…) Dar marele Comandant în cer și pe pământ a limitat puterea lui Satana. (Mărturii pentru biserică, vol. 1, pp. 345, 346)

Am depus eu tot efortul în lupta cu Satana? I-am rezistat?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor