CONDUCĂTOR AL LUI ISRAEL

Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”
Ioan 1:49

Ascultă ediția audio aici.

În epoca iudaică, toate descoperirile făcute de Dumnezeu poporului Său, toate lucrurile legate de închinarea la El erau strâns legate de sanctuar – de cortul întâlnirii din pustiu și apoi de Templu. Aici, I se aducea închinare lui Dumnezeu, aici I se aduceau jertfele. Aici se afla pieptarul marelui-preot, cu pietrele prețioase prin care erau primite mesajele de la Iahve. Aici, în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor, sălășluia semnul prezenței Celui Sfânt, Creatorul cerurilor și al pământului. Aici era chivotul legământului conținând tablele Legii – chivotul, care era simbolul prezenței divine pentru Israel și garanția victoriei în bătălie. (…)

Toate paginile istoriei sfinte care consemnează interacțiunile dintre Dumnezeu și poporul ales poartă urmele incandescente ale marelui EU SUNT. Niciodată nu le-a fost dată fiilor oamenilor o manifestare mai clară a puterii și măririi Sale decât atunci când doar El era recunoscut drept Conducătorul lui Israel și a dat Legea poporului Său. Era acolo un sceptru neținut de nicio mână omenească, iar intervențiile grandioase ale Regelui nevăzut al lui Israel erau nespus de mari și de crâncene.

Categoric a fost un minunat sistem religios și cei care vorbesc în derâdere de legea vechiului Israel și de vremea Evului Mediu întunecat ar trebui să-și aducă aminte că se află pe un pământ sfânt. În timp ce ne bucurăm astăzi că Salvatorul a venit pe pământ, iar jertfa pentru păcat reprezentată în legea ceremonială a devenit realitate, nu avem nicio scuză să ne permitem sentimente lipsite de respect pentru perioada când Hristos Însuși era Conducătorul poporului Său. Cei care procedează așa nu știu ce fac și se arată ignoranți atât în ce privește cunoașterea Scripturilor, cât și a puterii lui Dumnezeu. Ei arată că au nevoie de iluminare divină și de o cunoaștere mai inteligentă a lui Dumnezeu și a Cuvântului Său.

Hristos cel reprezentat în ritualurile și ceremoniile din legea iudaică este același Hristos dezvăluit în Evanghelie. Norii care înfășurau forma Sa divină au fost îndepărtați, ceața și umbrele au dispărut, și Isus, Răscumpărătorul lumii, este clar descoperit. (The Signs of the Times, 3 iunie 1886)

De ce nu S-a reprezentat Isus pe Sine într-o formă mai simplă, fără ilustrări și simboluri?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor