PUTERNIC GENERAL AL ARMATEI CERULUI

Eu sunt Domnul, și nu mai este altul; afară de Mine nu este Dumnezeu.
Isaia 45:5

Ascultă ediția audio aici.

Domnul nostru are cunoștință de conflictul poporului Său din aceste ultime zile cu forțele satanice, unite cu oamenii răi care neglijează și refuză această mare salvare. Cu o simplitate și onestitate supremă, Salvatorul nostru, puternicul General al armatei cerului, nu le ascunde conflictul dur la care ei urmează să ia parte. El arată pericolele, ne descoperă planul de luptă și lucrarea grea și riscantă care trebuie împlinită, apoi Își înalță glasul înainte de a intra în luptă, pentru a anunța care sunt costurile. Dar, în același timp, îi încurajează pe toți să-și ia armele de luptă și să aștepte ca oștirile cerești să formeze armata care luptă în apărarea adevărului și a neprihănirii.

Neputința umană se va împleti cu puterea și ajutorul supranatural în fiecare conflict puternic pentru a îndeplini fapte ale Atotputerniciei, Omnipotenței, iar perseverența în credință și perfecta încredere în Dumnezeu vor asigura succesul. În timp ce marea confederație a răului este în poziție de atac împotriva lor, Hristos îi încurajează pe ai Săi să fie bravi și puternici, să lupte din răsputeri, deoarece ei au un cer de câștigat și au de partea lor nu doar un înger, ci pe Puternicul general al oștirilor, conducând înainte armatele cerului. Ca și la cucerirea Ierihonului, niciuna din armatele lui Israel nu a putut să se mândrească că-și folosise limitata ei putere să dărâme zidurile cetății, ci Căpetenia oștirii Domnului a plănuit lupta într-o simplitate uimitoare, pentru ca numai Domnul Dumnezeu să primească cinstea, iar ființele umane să nu se mândrească. Dumnezeu ne-a promis întreaga putere. „Căci făgăduin­ța aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru” (Faptele 2:39).

Nu mare talent vrem noi astăzi, ci inimi umile, sincere, consacrate, efort personal, vigilență, rugăciune și acțiune perseverentă. Păcatele oamenilor pot părea atât de ofensatoare pentru Dumnezeu, încât par de nebiruit, dar Hristos Își trimite reprezentantul, pe Duhul Sfânt, să îi înconjoare pe slujitorii săi activi, angajați în efortul de a străpunge ignoranța cu razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. Vocea Sa le va transmite asigurarea: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:20). Un lucru pe care nu trebuie să-l uităm niciodată este că ne ducem lupta în prezența unei lumi invizibile. (Scrisoarea 51, 1895)

Punctele mele slabe se vor uni cu puterea supranaturală în fiecare conflict crunt și vor realiza fapte ale Atotputerniciei. Ce fapte ale Atotputerniciei vreau să fac astăzi pentru Dumnezeu?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor