PRIMUL MARE PROFESOR


După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui.
Matei 7:28

Ascultă ediția audio aici.

A fost și este obiceiul de a promova cărți și autori care nu prezintă o bază adecvată pentru o autentică educație. Care este sursa înțelepciunii acestor autori – dintre care o bună parte nu merită respectul nostru –, chiar dacă respectivii autori sunt considerați înțelepți? Au luat ei lecții de la cel mai mare Învățător pe care lumea L-a cunoscut vreodată? Dacă nu, aceștia sunt categoric greșiți. Celor care se pregătesc pentru locurile cerești ar trebui să li se recomande să facă din Biblie principala lor carte de studiu.

Acești autori populari nu le indică elevilor calea care duce la viața veșnică. „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Autorii cărților curente din școlile noastre sunt recomandați și lăudați ca persoane titrate, dar educația lor este deficitară în orice privință, dacă ei înșiși nu au fost educați în școala lui Hristos și prin cunoștințele practice nu dau mărturie despre Cuvântul lui Dumnezeu, care este cel mai important studiu pentru copii și tineri. „Frica de Domnul este începutul înțelepciunii.” Cărțile ar trebui să fie pregătite astfel încât, așezate în mâinile elevilor, să îi educe să aibă o dragoste sinceră și reverențioasă pentru adevăr și o integritate statornică. Permanent ar trebui ținute în atenția lor acele materii care sunt categoric esențiale în formarea caracterului, pentru a-i pregăti pentru viața viitoare. Hristos ar trebui ridicat la rangul de Primul mare Profesor, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, care era cu Tatăl din veșnicii. Fiul lui Dumnezeu a fost marele Învățător trimis în lume ca Lumina lumii. „Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Tatăl a fost reprezentat prin Hristos și accentul în educație trebuie să fie de așa natură încât elevii să privească spre El și să creadă în El, care este după chipul lui Dumnezeu. El a avut cea mai minunată misiune din această lume și lucrarea Lui nu a fost în primul rând aceea să-Și demonstreze pretențiile la divinitate, ci ca umilința Sa să demonstreze justețea acestei pretenții. (…)

(…) Caracterul Său a dovedit o viață de ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu și trebuia să constituie un model pentru toate ființele de pe pământ. Viața Sa a fost trăirea Legii în natura umană. (Special Testimonies on Education, pp. 229–231)

Cât timp petrec în fiecare zi studiind Cuvântul lui Dumnezeu?

 

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor