FRATE MAI MARE

Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.
Matei 11:29,30

Prin aceste cuvinte, Hristos Se adresează fiecărei ființe umane. Fie că-și dau seama, fie că nu, toți oamenii sunt obosiți și împovărați. Toți sunt doborâți de poveri pe care numai Hristos le poate îndepărta. Povara cea mai grea pe care o ducem este povara păcatului. Dacă am fi lăsați să o purtăm, această povară ne-ar strivi. Dar Cel Nevinovat a luat locul nostru. „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor” (Isaia 53:6). El a purtat povara vinii noastre. El va lua sarcina de pe umerii noștri obosiți. El ne va da odihnă. Povara grijilor și a întristărilor o va duce tot El. Domnul ne invită să aruncăm asupra Lui toate grijile noastre, deoarece El ne poartă în inima Lui.

Fratele mai mare al rasei umane este la tronul cel veșnic. El privește la fiecare suflet ce-și îndreaptă fața spre El ca Mântuitor. Cunoaște din experiență care sunt slăbiciunile umane, care sunt lipsurile noastre și în ce constă forța ispitelor noastre, deoarece El a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. El veghează asupra ta, fiu al lui Dumnezeu care tremuri! Ești ispitit? El te scapă. Ești slab? El îți dă puteri. Ești neștiutor? El te luminează. Ești rănit? El te vindecă. Domnul „socotește numărul stelelor” și tot El îi „tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile” (Psalmii 147:4,3). „Veniți la Mine” este chemarea Lui. Oricare ți-ar fi grijile și încercările, înfățișează-ți cazul înaintea Domnului! Inima îți va fi întărită, ca să poată rezista. Se va deschide o cale ca să poți scăpa din greutăți și încurcături. Cu cât îți dai seama că ești mai slab și mai fără ajutor, cu atât vei deveni mai puternic în tăria Lui. Cu cât este mai grea povara, cu atât este mai binecuvântată odihna când le arunci pe toate asupra Purtătorului de poveri. Odihna oferită de Hristos este condiționată, și aceste condiții sunt clar arătate. Toți le pot îndeplini. El ne spune cum putem găsi această odihnă a Lui.

„Luați jugul Meu asupra voastră”, zice Isus. Jugul este un instrument al slujirii. Vitele sunt înjugate pentru muncă și jugul este absolut necesar pentru ca lucrul lor să fie eficient. Prin ilustrația aceasta, Hristos ne învață că noi suntem chemați să servim tot timpul vieții noastre. Trebuie să luăm jugul Lui asupra noastră, ca să putem fi colaboratori cu El. (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 328, 329)

Ce povară trebuie să las jos ca să iau jugul slujirii lui Hristos?

 

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor