SEMĂNĂTOR DIVIN

Semănătorul seamănă Cuvântul.
Marcu 4:14

Profetul Isaia prezintă o mărturie puternică despre Hristos: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). (…)

Hristos le-a reproșat ucenicilor Săi lentoarea înțelegerii lor. Ei erau influențați de zicătorile și cunoștințele lor populare, astfel încât adevărurile spuse de cel mai mare Învățător pe care L-a cunoscut lumea vreodată erau adesea adevăruri pierdute pentru ei. Hristos i-a făcut să-și dea seama că El îi pusese în posesia adevărului despre a cărui valoare puțin bănuiau ei. După înviere, în timp ce călătorea spre Emaus cu doi dintre ucenicii Săi, El le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile, explicându-le Vechiul Testament în așa fel încât să poată vedea înțelesul lucrurilor pe care nici scriitorii înșiși nu l-au putut vedea.

Cuvintele lui Hristos sunt prezentate ca fiind pâinea din cer. Pe măsură ce ucenicii se hrăneau din cuvintele lui Hristos, înțelegerea lor sporea. În timp ce căutau conștiincioși adevărul ca pe o comoară ascunsă, ei înțelegeau mai bine valoarea harului și a neprihănirii lui Hristos. În ce privește înțelegerea învățăturilor Sale, ei au trecut de la umbrele zorilor la strălucirea amiezii.

Lucrarea niciunui autor omenesc nu este perfectă. Profunzimea inteligenței umane e măsurabilă. Cele mai bogate mine de realizări umane nu sunt inepuizabile. Dar cea mai înaltă, cea mai profundă și cea mai amplă manifestare a imaginației nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu. Rămâne o infinitate dincolo de tot ce poate imaginația noastră să cuprindă de una singură; Duhul Sfânt trebuie să ni-L descopere [pe Dumnezeu]. Numeroși oameni sunt mult prea mulțumiți cu înțelegerea adevărurilor de suprafață ale revelației. Pietre prețioase ale adevărului sunt pierdute din vedere pentru că ei nu pot discerne valoarea acestora. Cel care studiază Biblia să-și forțeze mintea în timp ce parcurge Cuvântul Domnului, întrucât înțelesul se află adesea în profunzime. Cunoștința astfel câștigată va fi asemenea seminței cerești plantate de către Semănătorul divin. (The Signs of the Times, 22 decembrie 1898)

Dacă este nevoie de Duhul Sfânt ca să pot gestiona sămânța pusă de Semănătorul divin, cât de des mă rog pentru acest Dar care îmi deschide mintea?

 

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor