Mai puternic decât Satana

De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. 2 Timotei 3:12

Ascultă ediția audio aici.

Isus nu aduce în atenția urmașilor Lui dobândirea gloriei și bogățiilor pământești, a unei vieți lipsite de încercări. Dimpotrivă, El îi cheamă să-L urmeze pe calea renegării de sine și a rușinii. Cel care a venit să răscumpere lumea a întâmpinat opoziția forțelor unite ale răului. Într-o alianță plină de cruzime, oamenii răi și îngerii răi s-au pregătit de luptă împotriva Prințului păcii. Fiecare cuvânt și faptă a Sa au demonstrat compasiune divină, iar neasemănarea Sa cu lumea a provocat cea mai aprigă ostilitate.

La fel va fi cu cei care vor trăi cu evlavie în Hristos Isus. Persecuția și ocara îi așteaptă pe toți aceia care sunt umpluți de Duhul lui Hristos. Caracterul persecuției se schimbă odată cu vremurile, dar principiul – spiritul care o susține – este la fel cu acela care i-a ucis pe aleșii Domnului dintotdeauna, începând din zilele lui Abel.

În toate veacurile, Satana i-a persecutat pe copiii lui Dumnezeu. El i-a torturat și i-a dat morții, dar, murind, ei au devenit biruitori. Aceștia au dat mărturie despre Cineva mai puternic decât Satana. Oamenii răi pot chinui și omorî trupul, dar nu se pot atinge de viața care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ei îi pot încarcera pe bărbați și femei între zidurile închisorilor, însă nu le pot lega spiritul.

Prin încercări și prigoană, gloria – caracterul – lui Dumnezeu se manifestă în aleșii săi. Credincioșii în Hristos, urâți și prigoniți de lume, sunt educați și formați în școala lui Hristos. Pe pământ, ei merg pe cărări strâmte, sunt purificați în cuptorul durerii. Îl urmează pe Hristos prin lupte aspre, îndură lepădare de sine și trec prin dezamăgiri amare, dar în felul acesta cunosc vinovăția și blestemul păcatului și privesc cu scârbă asupra lui. Fiind părtași la suferința lui Hristos, ei pot să privească dincolo de negură, către slavă, și să spună: „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi” (Romani 8:18). – Faptele apostolilor, pp. 576, 577

Gândesc mai departe

Problema suferinței rămâne unul dintre cele mai tulburătoare aspecte ale vieții umane. Cum aș putea să accept suferința pe care Dumnezeu o îngăduie în viața mea fără să mă supăr pe El sau pe oamenii din jurul meu?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor