Miel

Prin această „voie” am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna. Evrei 10:10

Ascultă ediția audio aici.

Domnul nostru a zis: „Dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. (…) Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură” (Ioan 6:53,55). Lucrul acesta este adevărat și în dreptul vieții noastre fizice. Morții lui Hristos îi datorăm chiar și viața aceasta pământească. Pâinea pe care o mâncăm este cumpărată prin trupul Lui frânt. Apa pe care o bem este cumpărată prin sângele Lui vărsat. Nimeni, sfânt sau păcătos, nu mănâncă hrana zilnică fără a se hrăni cu trupul și sângele lui Hristos. Crucea de pe Calvar este gravată pe fiecare pâine. (…)

Cu atât mai mult cuvintele lui Hristos se aplică naturii noastre spirituale. El spune: „Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică.” Numai primind viața așa cum s-a dăruit pe crucea de pe Golgota putem să trăim viața de sfințenie. Și primim această viață primind Cuvântul Său și făcând lucrurile pe care El le-a poruncit. În felul acesta ajungem una cu El. „Cine mănâncă trupul Meu”, zice El, „și bea sângele Meu rămâne în Mine, și Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine” (Ioan 6:54,56,57). La Sfânta Împărtășanie (Cină), textul acesta se aplică într-un mod deosebit. Când, prin credință, contemplăm marea jertfă a Domnului nostru, sufletul asimilează viața spirituală a lui Hristos. Acest suflet va primi putere spirituală în orice ocazie de Împărtășanie (Sfântă Cină). Slujba aceasta stabilește o legătură vie, prin care credinciosul este legat de Hristos și, în felul acesta, este legat de Tatăl. (…)

Când primim pâinea și vinul simbolizând trupul frânt al lui Hristos și sângele Lui vărsat, luăm parte în imaginație la scena Împărtășaniei (Sfintei Cine) din camera de sus. (…) Suntem și noi martori la lupta prin care s-a obținut împăcarea noastră cu Dumnezeu. Hristos ne este arătat ca răstignit între noi.

Privind la Răscumpărătorul răstignit, noi înțelegem mai bine magnitudinea și însemnătatea jertfei aduse de Maiestatea cerului. Planul de mântuire este slăvit înaintea noastră și gândul la Golgota trezește în inima noastră emoții vii și sfinte. În inimile și pe buzele noastre vor fi laude la adresa lui Dumnezeu și a Mielului, deoarece mândria și adorarea de sine nu pot prospera în sufletul care păstrează vii în minte scenele de la Calvar. – Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 660, 661

Gândesc mai departe

Sunt îndatorat sacrificiului lui Hristos pentru fiecare binecuvântare pământească. Ce binecuvântări mi-a trimis în această săptămână?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor