Biruitor

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica.” Ioan 2:19

Ascultă ediția audio aici.

Hristos era temelia și viața Templului. Serviciile care se săvârșeau acolo simbolizau jertfa Fiului lui Dumnezeu. Preoția era rânduită să reprezinte caracterul și lucrarea de mijlocire a lui Hristos. Întregul plan de închinare prin jertfe era o prefigurare a morții Mântuitorului ca să răscumpere lumea. Aceste sacrificii urmau să nu mai aibă nicio valoare din momentul în care avea să se producă marele eveniment spre care indicau ele de atâtea veacuri.

Întrucât era numai un simbol al lui Hristos, întregul ritual nu avea nicio valoare fără El. Când și-au pecetluit respingerea lui Hristos dându-L la moarte, evreii au respins tot ce dădea sens Templului și slujbelor lui. Sfințenia lui dispăruse. Era sortit distrugerii. Din ziua aceea, darurile pentru jertfe și slujbele din Templu în legătură cu jertfele nu mai aveau niciun rost. Ca și jertfa lui Cain, ele nu mai exprimau credința în Mântuitorul. Dându-L pe Hristos la moarte, evreii și-au distrus teoretic Templul. La răstignirea lui Hristos, perdeaua dinăuntrul Templului a fost sfâșiată de sus până jos, dând dovadă că marea jertfă finală fusese adusă și că sistemul jertfelor se terminase pentru totdeauna.

„În trei zile îl voi ridica.” La moartea Mântuitorului, puterile întunericului păreau că au câștigat lupta și se bucurau de triumful lor. Dar, din mormântul deschis al lui Iosif, Isus S-a ridicat ca biruitor. „A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor” (Coloseni 2:15). În virtutea morții și învierii Lui, El S-a făcut slujitor al „adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul” (Evrei 8:2). Oameni înălțaseră cortul întâlnirii; oameni clădiseră Templul iudeilor, dar sanctuarul de sus, care servise drept model pentru cel pământesc, n-a fost ridicat de un arhitect uman. „Iată că un om al cărui nume este Odrasla (…) va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie” (Zaharia 6:12,13). – Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 165, 166

Gândesc mai departe

Satana credea că planul lui de a-L ucide pe Isus va pune capăt planului lui Dumnezeu de salvare a omenirii. Rezultatul a fost contrar. Cum a folosit Dumnezeu momentele de suferință pentru a aduce binecuvântări și mai mari în viața mea?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor