Marele conducător al Bisericii

Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura Mea, să-i înștiințezi din partea Mea! Ezechiel 3:17

Ascultă ediția audio aici.

Atât prin viața, cât și prin învățăturile Sale, Domnul Hristos a exemplificat perfect slujirea neegoistă ce provine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu trăiește pentru Sine. Creând lumea și susținând toate lucrurile, El slujește continuu altora. „El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5:45). Acest ideal al slujirii, Tatăl l-a încredințat Fiului Său. Lui Isus I S-a dat să stea în fruntea omenirii, prin exemplul Său să îi învețe pe alții ce înseamnă a sluji. Întreaga Lui viață a fost supusă legii slujirii. El a fost de folos tuturor, slujindu-i pe toți.

Mereu și mereu, Isus a căutat să consfințească acest principiu în mijlocul ucenicilor Săi. Când Iacov și Ioan au solicitat superioritate, El a spus: „Oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru; și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți” (Matei 20:26-28).

De la înălțare, Hristos Și-a continuat lucrarea pe pământ prin ambasadori aleși, prin care El le vorbește fiilor oamenilor și slujește nevoilor lor. Marele Conducător al bisericii Își administrează lucrarea prin intermediul oamenilor meniți de Dumnezeu să acționeze ca reprezentanți ai Săi.

Poziția acelora care au fost chemați de Dumnezeu să lucreze prin cuvânt și doctrină pentru zidirea bisericii Sale este una de o covârșitoare răspundere. În locul lui Hristos, ei trebuie să insiste pe lângă oameni să se împace cu Dumnezeu și își pot aduce la îndeplinire misiunea numai dacă primesc înțelepciune și putere de sus. Slujitorii lui Hristos sunt păzitorii spirituali ai poporului încredințat grijii lor. Lucrarea lor a fost asemănată cu aceea a străjerilor. (…)

Este privilegiul străjerilor de pe zidurile Sionului să trăiască atât de aproape de Dumnezeu și să fie atât de ușor influențați de Duhul Sfânt, încât El să poată lucra prin ei pentru a le transmite oamenilor pericolul în care se află și să le arate locul unde pot fi în siguranță. Faptele apostolilor, pp. 359–361

Gândesc mai departe

Cum aș putea lucra într-o relație mai apropiată cu Isus, pentru a atinge obiectivele Sale?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor