Scump Mântuitor

Am fost gol și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță și ați venit pe la Mine. Matei 25:36

Ascultă ediția audio aici.

Fiecare impuls al Duhului Sfânt care îi îndeamnă pe oameni la bunătate și spre Dumnezeu este notat în cărțile cerului, iar în ziua Domnului fiecăruia dintre cei care s-au oferit ca unelte prin care să lucreze Duhul Sfânt i se va permite să vadă ce a realizat în viața lui. (…) Cât de minunată va fi descoperirea când lanțul de influențe sfinte, cu rezultatele lor prețioase, vor fi aduse la lumină! Cât de mare va fi recunoștința sufletelor pe care le vom întâlni în curțile cerești când vor înțelege preocuparea iubitoare și binevoitoare nutrită pentru mântuirea lor! Toată lauda, cinstea și slava pentru răscumpărarea noastră vor fi aduse lui Dumnezeu și Mielului, dar cinstea adusă lui Dumnezeu nu va fi cu nimic diminuată de exprimarea recunoștinței față de slujitorii pe care i-a folosit El la salvarea sufletelor care erau gata să piară.

Cei răscumpărați îi vor întâlni și îi vor recunoaște pe aceia cărora le-au îndreptat atenția spre Mântuitorul cel răstignit. Ce binecuvântată conversație vor avea ei cu aceste suflete! Se va spune: „Am fost un păcătos, fără Dumnezeu și fără speranță în lume, iar tu ai venit la mine și mi-ai îndreptat atenția spre Scumpul Mântuitor, ca singura mea speranță. Eu am crezut în El, m-am pocăit de păcate și am fost ajutat să stau împreună cu sfinții Săi în locurile cerești, prin Hristos Isus.” Alții vor spune: „Eu am fost un necredincios din țările păgâne. Tu ți-ai lăsat prietenii și casa confortabilă și ai venit să mă înveți cum să-L găsesc pe Isus și să cred în El, ca singurul Dumnezeu adevărat. Eu mi-am dărâmat idolii și m-am închinat lui Dumnezeu, iar acum Îl văd față în față. Sunt mântuit, pentru totdeauna mântuit, ca să-L privesc mereu pe Acela pe care Îl iubesc. Atunci L-am văzut doar cu ochii credinței, dar acum Îl văd așa cum este. Acum pot să-mi arăt recunoștința pentru mila Sa răscumpărătoare Aceluia care m-a iubit și m-a spălat de păcate cu sângele Său.”

Alții își vor exprima recunoștința față de cei care i-au hrănit pe cei flămânzi și i-au îmbrăcat pe cei goi. Ei vor spune: „Când disperarea îmi cuprindea sufletul lipsit de credință, Domnul te-a trimis la mine ca să-mi adresezi cuvinte de speranță și de mângâiere. Mi-ai adus hrană pentru nevoile mele fizice și mi-ai explicat Cuvântul lui Dumnezeu, făcându-mă conștient de nevoile mele spirituale. M-ai tratat ca pe un frate.” – Slujitorii Evangheliei, pp. 517-519

Gândesc mai departe

Cine mi-a influențat cel mai mult hotărârea de a-L urma pe Isus Hristos? Știe persoana respectivă acest lucru?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor