Cel mai puternic dintre cei mai puternici

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Isaia 9:6

Ascultă ediția audio aici.

Înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea și iubirea Sa sunt fără egal. Este garantat divin că niciuna dintre oile sau dintre mieii rătăcitori nu rămâne neglijată sau neajutată. Un lanț de aur – mila și compasiunea puterii divine – este dat fiecăruia dintre aceste suflete aflate în pericol. În aceste condiții, să nu colaboreze agentul uman cu Dumnezeu? Mai poate fi el păcătos, poticnit, cu defecte de caracter, nepăsător față de sufletele gata să piară? Hristos l-a legat pe om de tronul Său veșnic prin jertfa propriei Sale vieți.

Descrierea pe care Zaharia i-o face lui Iosua, marele-preot, este o reprezentare izbitoare a păcătosului pentru care mijlocește Hristos și care este adus la pocăință. Satana stă la dreapta Avocatului, opunându-se lucrării lui Hristos și pledând împotriva Lui, că omenirea este proprietatea sa deoarece l-a ales ca stăpân. Dar Apărătorul omenirii, Restauratorul, Cel mai puternic dintre cei mai puternici, aude pretențiile și revendicările lui Satana și îi răspunde: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El, care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? (…) Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: «Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!» Apoi a zis lui Iosua: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!» Eu am zis: «Să i se pună pe cap o mitră curată!» Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.” (Zaharia 3:2,4,5) (…) Nu uita că fiecare învățător care își ia responsabilitatea de a lucra cu minți umane, că fiecare suflet înclinat spre greșeală și ușor de ispitit este obiectul special pentru care pledează Hristos. Nu cei care sunt teferi au nevoie de medic, ci aceia care sunt bolnavi. Dacă Mijlocitorul plin de compasiune pledează pentru ei, atunci oamenii mărginiți și păcătoși să respingă chiar și un singur suflet? – Manuscrisul 34, 1893

Gândesc mai departe

Chiar cred eu că Isus vrea să mă apere, să mă ierte și să mă înnoiască?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor