Primul între zecile de mii

Și iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui. Matei 9:20

Ascultă ediția audio aici.

Când răspundeți la atracția exercitată de Domnul Hristos și treceți de partea Sa, voi manifestați o credință salvatoare. Puțină utilitate au vorbitul ocazional despre lucrurile religioase, rugăciunile pentru binecuvântări spirituale, fără o foame reală a sufletului și o credință vie. Mulțimea curioasă care Îl înghesuia pe Isus n-a dobândit acces la puterea vitală odată cu atingerea de El. Dar sărmana femeie suferindă, care de doisprezece ani era bolnavă, a întins mâna în marea ei nevoie și a atins poala hainei Sale, simțind puterea vindecătoare. Atingerea ei a fost o atingere a credinței, iar Domnul Hristos a recunoscut această atingere. (…) Credința care este utilă intrării noastre într-o legătură vitală cu Domnul Hristos comportă din partea noastră o alegere supremă, o încredere deplină și o consacrare totală.

Această credință acționează din dragoste și purifică sufletul. În viața urmașului lui Hristos, ea realizează o ascultare adevărată de poruncile lui Dumnezeu, pentru că dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de oameni vor fi urmarea legăturii vitale cu Hristos. (…) Domnul Isus spune: „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele” (Ioan 15:5). Oare putem concepe o legătură mai strânsă decât cea sugerată de această ilustrație? Fibrele mlădiței sunt identice fibrelor viței. Transmiterea vieții, a puterii și a hranei de la viță la mlădițe este continuă și fără piedici. Rădăcinile își trimit seva prin ramuri.

Așa este relația credinciosului cu Hristos, dacă rămâne în Hristos și își primește hrana de la El. Însă relația spirituală dintre Domnul Hristos și suflet se poate forma numai prin exercitarea unei credințe personale. „Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui!” (Evrei 11:6) deoarece credința este aceea care ne pune în legătură cu puterea Cerului și ne conferă tăria necesară pentru a ne confrunta cu puterile întunericului. „Ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră” (1 Ioan 5:4). (…) Sufletul nostru ajunge să fie puternic din punct de vedere spiritual, pentru că respirăm atmosfera cerului și ne dăm seama că Dumnezeu este la dreapta noastră, așa încât să rămânem neclintiți. Noi ne ridicăm deasupra lumii privindu-L pe Acela care este Primul dintre zecile de mii, Cel întru totul vrednic de iubit și, privind, suntem schimbați după chipul Său. – Solii alese, vol. 1, pp. 334, 335

Gândesc mai departe

Este credința mea în Isus rezultatul unei vieți de totală consacrare lui Dumnezeu?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor