Ajutor atotputernic

Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare-preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Evrei 2:17

Ascultă ediția audio aici.

Cât de minunat – aproape prea minunat ca omul să poată înțelege – este sacrificiul făcut de Mântuitorul pentru noi, simbolizat de toate jertfele din trecut și în toate serviciile din sanctuarul din trecut! Jertfa aceasta a fost necesară. Când ne dăm seama că suferințele Sale au fost necesare pentru a ne asigura nouă bunăstarea veșnică, inima noastră este atinsă și sensibilizată. El S-a angajat prin legământ să aducă la îndeplinire mântuirea noastră deplină, în așa fel încât să satisfacă toate cerințele dreptății lui Dumnezeu și să rămână consecvent față de înalta sfințenie a Legii Sale.

Nicio ființă mai puțin sfântă decât Singurul Fiu al Tatălui nu ar fi putut să aducă o jertfă suficientă pentru a-i curăți pe toți – chiar și pe cei mai păcătoși și mai degradați oameni – care Îl acceptă pe Mântuitorul ca jertfă de ispășire pentru ei și ajung să fie ascultători de legea cerului. Nimic mai puțin nu ar fi putut să-l readucă pe om în starea de a primi favoarea lui Dumnezeu. Ce drept a avut Domnul Hristos să-i scoată pe captivi din mâinile lui Satana? Dreptul celui ce a adus o jertfă ce respectă principiile dreptății prin care este guvernată Împărăția cerurilor. El a venit pe pământul acesta ca Răscumpărător al omenirii pierdute, să-l înfrângă pe vicleanul inamic și, prin rămânerea Lui statornică de partea binelui, să-i salveze pe toți aceia care Îl acceptă ca Salvator al lor. Pe crucea de pe Golgota, El a plătit prețul de răscumpărare pentru omenire. În felul acesta a câștigat dreptul de a-i elibera pe robi din strânsoarea marelui amăgitor, care a complotat la adresa guvernării lui Dumnezeu printr-o minciună și a cauzat căderea omului, făcându-l astfel să piardă orice drept de a fi numit supus credincios al Împărăției veșnice și pline de slavă a lui Dumnezeu.

Mântuitorul nostru a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră. Nimeni nu trebuie să fie înrobit de Satana. Domnul Hristos stă înaintea noastră ca un Ajutor atotputernic. „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare-preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți” (Evrei 2:17,18). – Solii alese, vol. 1, pp. 309, 310

Gândesc mai departe

Când a fost ultima dată când Isus m-a eliberat de vrăjmaș?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor