Mire

Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine! Isaia 60:1

Ascultă ediția audio aici.

Acest mesaj le este adresat acelora care ies în întâmpinarea Mirelui. Domnul Hristos vine cu putere și mare slavă. El vine cu slava Sa și cu slava Tatălui. El vine însoțit de toți sfinții îngeri. În timp ce lumea este cufundată în întuneric, în fiecare casă a sfinților va fi lumină. Ei vor zări prima rază a revenirii Sale. Lumina nepătată va străluci din splendoarea Sa și Hristos Răscumpărătorul va fi admirat de toți cei care I-au slujit.

În timp ce nelegiuiții fug din prezența Sa, urmașii lui Hristos se vor bucura. Patriarhul Iov, privind spre timpul revenirii Domnului Hristos, a spus: „Ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia” (Iov 19:27). Pentru urmașii Săi credincioși, Domnul Hristos a fost zi de zi un prieten și un tovarăș apropiat. Ei au trăit într-o legătură strânsă și o comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. Prin ei s-a reflectat lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Isus Hristos. Acum, ei se bucură de razele puternice ale strălucirii și slavei Împăratului, în toată maiestatea Sa. Sunt pregătiți să aibă parte de cer, deoarece au cerul în inimă.

Cu capetele înălțate, cu razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii radiind asupra lor, cu bucuria că răscumpărarea lor s-a apropiat, ei ies în întâmpinarea Mirelui, spunând: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui” (Isaia 25:9).

„Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: «Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit»” (Apocalipsa 19:6-7). – Parabolele Domnului Hristos, p. 421

Gândesc mai departe

Înainte de a reveni Isus în starea Sa de glorificare totală, această slavă va fi reflectată în viața celor care se află într-un contact strâns și constant cu El. Oglindesc eu gloria lui Hristos în fața lumii?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video