Învingător care Își revendică victoria

El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Isaia 40:29

Ascultă ediția audio aici.

Planul special al lui Satana este să-i ducă pe oameni în păcat, pentru ca apoi să-i lase, neajutorați și tremurând, cuprinși de teama de a cere iertare. Dar de ce să ne temem, când Dumnezeu a zis: „Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine” (Isaia 27:5)? Dumnezeu a pregătit toate mijloacele pentru a veni în ajutorul nostru. El ne încurajează pe toate căile să venim la Hristos.

Domnul Hristos Și-a adus ca jertfă trupul zdrobit, ca să răscumpere moștenirea lui Dumnezeu și să-i acorde omului căzut o nouă șansă. „De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). Prin viața Sa fără pată, prin ascultarea Sa și prin moartea Sa pe crucea Golgotei, Domnul Hristos a mijlocit pentru omenirea pierdută. Iar acum, Căpetenia mântuirii noastre mijlocește pentru noi nu ca un simplu solicitant, ci ca un Învingător care Își revendică victoria. Jertfa Sa este deplină, iar ca Mijlocitor al nostru El aduce la îndeplinire lucrarea pe care Și-a asumat-o de bunăvoie, prezentând înaintea lui Dumnezeu meritele Sale neprihănite și rugăciunile, mărturisirile și mulțumirile poporului Său. (…) Jertfa Domnului Hristos este primită în întregime și iertarea acoperă toate păcatele.

Domnul Hristos S-a angajat să fie Înlocuitorul și Garantul nostru, iar El nu trece cu vederea pe nimeni. Acela care nu a putut să privească la ființele umane expuse ruinei veșnice fără ca sufletul Său să nu fie cuprins de milă, ci a mers pentru ele până la moarte, va privi cu îndurare și compasiune fiecare suflet care își dă seama că nu se poate salva singur.

Domnul nu va privi la niciun om care se roagă tremurând fără să-l ajute și să-l ridice. Acela care, prin propria jertfă, a pus la dispoziția omului un tezaur inepuizabil de putere morală nu va da greș în a folosi această putere în favoarea noastră. Ne putem aduce păcatele și necazurile la picioarele Lui, pentru că El ne iubește. Fiecare privire și fiecare cuvânt al Său ne inspiră încredere. El ne va modela caracterul după voia Sa.

În întreaga oștire satanică nu există nicio putere care să învingă un suflet ce se aruncă în brațele Domnului Hristos cu o credință simplă. „El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin” (Isaia 40:29). – Parabolele Domnului Hristos, pp. 156, 157

Gândesc mai departe

Cum pot să am acces la „tezaurul inepuizabil de putere morală” al lui Hristos?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor