Alfa și Omega

Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi, Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Apocalipsa 22:13

Ascultă ediția audio aici.

Pavel îi abordează pe neevrei fără să mai accentueze Legea în primul și în primul rând, ci accentuându-L pe Hristos și abia apoi arătând cerințele obligatorii ale Legii. El le-a arătat clar că lumina de la crucea de pe Calvar a conferit sens și slavă întregului demers iudaic. Astfel, Pavel își diversifica maniera de lucru, adaptându-și întotdeauna mesajul la împrejurările în care se afla. Deși, după mult efort plin de răbdare, a ajuns să fie convingător în mare măsură, unii tot nu aveau să fie convinși.

Oricum vor rămâne unii care nu vor fi convinși indiferent de modul de prezentare a adevărului. Totuși, cel care lucrează pentru Dumnezeu trebuie să studieze cu grijă cea mai bună metodă, pentru a preîntâmpina apariția prejudecăților sau a genera atitudine combativă la ascultătorii săi.

Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta” (Ioan 16:12). Din cauza educației lor anterioare, înțelegerea lor nu era corectă în multe puncte și astfel nu erau pregătiți să înțeleagă și să primească unele lucruri pe care El, altfel, i-ar fi învățat. Instrucțiunile Sale aveau să genereze confuzie în mintea lor și să ridice întrebări și necredință care ar fi fost foarte greu de îndepărtat.

Hristos a atras inimile ascultătorilor Săi prin manifestarea iubirii și apoi, puțin câte puțin, în măsura în care puteau să suporte, El desfășura înaintea lor marile adevăruri ale Împărăției. Și noi avem nevoie să ne adaptăm eforturile la condiția în care se află oamenii – să îi întâmpinăm pe oameni acolo unde se află. Deși trebuie să-i prezentăm lumii cerințele Legii lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm niciodată că dragostea, dragostea lui Hristos, este singura putere care poate înmuia inima și duce la ascultare. Toate marile adevăruri ale Scripturilor Îl au în centru pe Hristos și, înțelese corect, toate duc la El. Hristos să fie prezentat ca Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul marelui plan de răscumpărare! Prezentați-le oamenilor asemenea subiecte care să le întărească încrederea în Dumnezeu și în Cuvântul Său și care să-i determine să-i aprofundeze singuri învățăturile! Pe măsură ce vor avansa pas cu pas în studierea Bibliei, vor fi tot mai bine pregătiți să aprecieze frumusețea și armonia adevărurilor ei prețioase. – Review and Herald, 25 noiembrie 1890

Gândesc mai departe

În ce moduri mi-a atras Isus inima spre El prin demonstrări clare ale iubirii Sale pentru mine?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video