Păstrează ce ai

Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. (Apocalipsa 3:11)

Ascultă ediția audio aici.

În mesajele din Apocalipsa date de Isus celei de-a șaptea biserici, este pus accentul pe o anumită noțiune, prin folosirea cuvintelor „a păstra, a ține, a prevala…” întotdeauna ca avertisment imperios pentru credincios, pentru ca el să adopte o poziție fermă în încercările prin care trece sau față de adevărul pe care îl cunoaște: „Fii credincios până la moarte”, „Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit!”, „Păstrează ce ai”. Găsim aceleași imperative în epistolele lui Pavel: „Rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit” (2 Tesaloniceni 2:15). „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre” (Evrei 10:23); „Dreptarul învăţăturilor sănătoase […] ţine-l” (2 Timotei 1:13).

Este interesant de constatat că verbul krateo, folosit pentru imperativul „ține”, înseamnă „a fi puternic”, dar mai poate însemna și „a apăra”, iar în alte pasaje este tradus prin „a prevala”, „a învinge”. Mesajul din Apocalipsa spune că trebuie să păstrăm și să apărăm ceea ce ne aparține, la fel cum un soldat își apără postul. De ce? Pentru că pericolele sunt reale și amenință mesajul sfânt pe care Dumnezeu l-a încredințat bisericii.

Unul dintre pericolele care pândesc poporul lui Dumnezeu este necredința: „Un puternic curent de scepticism traversează continentul și atinge biserica lui Dumnezeu” (Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 123). Îndoiala, scepticismul sau respingerea pe față a adevărurilor fundamentale încredințate bisericii rămășiței, cum ar fi doctrina sanctuarului și implicațiile sale profetice, darurile spirituale și manifestarea lor prin Ellen White, biserica, organizarea și autoritatea ei, par a fi astăzi obiectul unor atacuri țintite, atât din afara, cât și din interiorul bisericii. Să nu uităm: „Nicio bucată din adevărul care a făcut din adventiștii de ziua a șaptea ceea ce sunt nu trebuie să își piardă din putere. […] Trebuie să stăm cu fermitate pentru apărarea principiilor noastre în fața lumii” (Ibidem, p. 432).

Trăim într-o epocă puternic zdruncinată în materie de interpretare biblică și în care nebunia este mare. Multe ispite luptă să ne capteze atenția și să ne distragă de la lucrurile spirituale. Este foarte ușor să te dezorientezi când nu știi să îți păstrezi principiile creștine.

Să cerem astăzi Cerului să ne ajute să rămânem credincioși Cuvântului și adevărului în aceste momente cruciale ale istoriei.

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor