Homo homini lupus

Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască? (Ieremia 17:9)

Ascultă ediția audio aici.

Dictonul latin homo homini lupus (omul este lup pentru om) a fost preluat de filozoful englez Thomas Hobbes, care l-a popularizat prin lucrarea sa Léviathan. Autorul a îndurat suferințele cruzimii Războiului Civil englez din perioada 1642–1651.

Omul este ca un lup, față de semeni este un prădător. Profetul Ieremia, autorul biblic care folosește de cele mai multe ori cuvântul „inimă” pentru a se referi la voința omului, pune fraza latină a lui Plaut alături de expresii ca: „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9); „nu vor mai urma pornirile inimii lor rele” (Ieremia 3:17). Ezechiel, la rândul lui, vorbește despre oameni „neruşinaţi şi cu inima împietrită” (Ezechiel 2.4), „a căror inimă simte plăcere faţă de idolii şi urâciunile lor” (Ezechiel 11:21), care au „inima de piatră” (Ezechiel 11:19; 36:26).

Cronica omenirii, plină de morți violente, masacre, genociduri, holocausturi, terorism și cruzimi făptuite de oameni asupra altor oameni, a putut fi inspirată numai de Diavol, de la uciderea lui Abel și până astăzi. Citind cartea istoricului francez Guy Richard, L’histoire inhumaine, te îngrozeşti văzând metodele sofisticate și armele folosite de oameni pentru a tortura, a face să sufere, a mutila și asasina alte ființe umane. Fără să fie nevoie să facem referire la faptele tragice ale istoriei, presa cotidiană este plină de articole ale căror titluri ne înspăimântă.

Versetul de astăzi întreabă dacă există cineva capabil să înțeleagă inima omului. Dumnezeu răspunde: „Eu, Domnul, cercetez inima şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui” (Ieremia 17:10). Singurul care poate neutraliza lucrarea distructivă a prințului acestei lumi este Dumnezeu, care schimbă inima oamenilor. El inițiază noul legământ pe care îl face cu omul, legământ de renaștere și de iubire, și promite: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne” (Ezechiel 36:26).

Făgăduința transformării inimilor noastre ne umple de speranță și ne dă sentimentul de siguranță. Pentru că există în ceruri un Dumnezeu, viitorul nostru poate fi foarte diferit.

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video