Revoluția harului

Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi un batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă! Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isus. (1 Timotei 1:12-14)

Ascultă ediția audio aici.

Împărăția lui Dumnezeu, lumea mai bună pe care o așteptăm, începe de fapt cu renașterea spirituală care trebuie să se întâmple în inima omului. Tot ce nu se schimbă în inima omului împiedică ruperea lanțurilor durerii lumii acesteia. Întoarcerea la Hristos, lucrarea Duhului Sfânt, este cea mai radicală revoluție pentru instaurarea unei lumi mai bune.

Aceasta a fost singura revoluție pe care a realizat-o Hristos. Experiența lui Pavel este un bun exemplu. Dintr-un persecutor înfocat al creștinilor, defăimător violent și batjocoritor, Dumnezeu a făcut un loial slujitor al Evangheliei, un om care aduce pacea, iubirea și echitatea între oameni. Descrierea convertirii sale este cea mai emoționantă: „Pentru o vreme, el a fost un puternic instrument în mâinile lui Satana spre a-și împlini răzvrătirea sa împotriva Fiului lui Dumnezeu. Dar, în curând, acest neobosit prigonitor avea să fie folosit la clădirea bisericii pe care acum o dărâma.

Cineva mai puternic decât Satana îl alesese pe Saul să ia locul lui Ștefan, ca să predice și să sufere pentru Numele Său și să răspândească în lung și în lat vestea cea bună a mântuirii prin sângele Său” (Ellen White, Faptele apostolilor, p. 71).

Cel care fusese un torționar neînduplecat al bisericii a devenit un puternic instrument al lui Dumnezeu și un canal de manifestare a iubirii cerești, cum reiese și din cuvintele adresate lui Filimon: „Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele, pentru Onisim, care altădată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie, şi mie. Ţi-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aş fi dorit să-l ţin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărţit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veşnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!” (Filimon 1:10-16).

Aceasta este revoluția harului: în liniște, aducătoare de pace, eficace și profundă. Iar astăzi Dumnezeu vrea să facă aceeași lucrare și în inima noastră.

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor