Fața lui Isus

El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele. (Matei 17:2)

Ascultă ediția audio aici.

Cum era Hristos? Un artist spaniol, Luis Menéndez Pidal, a realizat, în 1920, un desen în creion, bazat pe ceea ce se presupune că ar fi urmele lăsate de fluidele capului lui Hristos mort pe giulgiul din Torino. El I-a redat fața plecând de la acest negativ. Prin tehnica de carbon 14 s-a demonstrat că țesătura datează, totuși, din Evul Mediu. Iar desenul pretinde să descrie fața lui Hristos mort, în timp ce evangheliile și epistolele ne arată un Hristos viu, prin descrierea trăsăturilor Sale morale, a calităților Sale spirituale reflectate pe chipul Său. Iată câteva exemple.

Un text din Luca ne spune că Hristos avea fața hotărâtă: „Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim” (Luca 9:51). Anumite caractere se fortifică atunci când se confruntă cu adversitatea; fața lui Hristos era ca a celor care, în fața încercării, se dovedesc a fi hotărâți, îndrăzneți, senini şi curajoși.

Petru ne descrie o față care nu face compromis cu păcatul: „Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul” (1 Petru 3:12). Această față dovedește precizia morală cu care Dumnezeu tratează răul. Hristosul din evanghelii nu și-a ascuns nemulțumirea față de cinismul fariseilor (Marcu 3:5).

În Ghetsimani, fața lui Hristos exprimă totodată implorare și supunere: „A căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” (Matei 26:39).

Hristos simțea greutatea păcatelor rasei umane, dar accepta voia Tatălui. Greșeala păcatului a însemnat agonie pentru sufletul Lui, iar fața Lui exprima ascultare hotărâtă. Pe cei care L-au condamnat și L-au asasinat cu o ură feroce, Hristos i-a privit având pe față o expresie a iubirii compătimitoare: „Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au pălmuit” (Matei 26:67), o față însângerată de o coroană de spini. Acest chip era răvășit de furia manifestată a celui rău, pe care El a suportat-o cu fermitate. Un exemplu minunat pentru noi! Pe Muntele Schimbării la Față, „faţa Lui a strălucit ca soarele” (Matei 17:2).

Cu toții putem avea chipul lui Hristos, putem reproduce în viața noastră, prin Duhul Sfânt, trăsăturile Sale de caracter (2 Corinteni 3:18). Aceasta să fie rugăciunea noastră de astăzi.

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video