Peștele

Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 8:37)

Ascultă ediția audio aici.

Cu mai mulți ani în urmă, am cumpărat o cărticică de rugăciuni pentru tineri, scrisă de Francisco Garcia-Salve, intitulată El pez [Peștele]. În carte, autorul explică faptul că, până la sfârșitul secolului al XX-lea, Isus era numit „Pește”. De asemenea, susține că, printre primii creștini, simbolul peștelui era frecvent și s-a păstrat în epitafuri, inscripții și diverse reprezentări. În anumite perioade, creștinii persecutați reușeau să se recunoască între ei printr-un semn distinctiv în formă de pește.

În timpul unei călătorii de studii, am vizitat catacombele din Roma, cimitirele subterane care serviseră drept refugiu și loc de închinare pentru creștini în timpul persecuțiilor Imperiului Roman. Pe pereții acestor locuri se puteau vedea simbolurile creștine ale Mântuitorului, bisericii, speranței creștine, Duhului Sfânt, pe care primii creștini le desenaseră și pe care persecutorii nu puteau să le înțeleagă, spre deosebire de credincioși. Unul dintre cele mai frecvente simboluri era peștele: uneori singur, alteori asociat cu crucea, cu un arc sau cu un vapor, legat de o ancoră sau aproape de un porumbel. Cu siguranță că, la vederea acestor reprezentări, ei se simțeau încurajați, amintindu-și de Dumnezeul în care credeau și pentru care își dădeau viața. Deși erau terorizați și trăiau în persecuție, se bucurau să afirme, într-un fel sau altul, că mântuirea vine doar prin Isus. Puteau, în felul acesta, să înfrunte orice atac ar fi venit din partea lui Satana.

Peștele era un simbol „secret” al bisericii primare și menirea lui era consolidarea luptei împotriva forțelor răului. „Primii creștini erau deseori chemați să înfrunte puterile întunericului față în față. Prin amăgiri meșteșugite și prin prigoană, vrăjmașul s-a străduit să-i abată de la dreapta credință. În vremea de acum, când sfârșitul tuturor lucrurilor pământești se apropie cu pași iuți, Satana depune sforțări disperate să prindă lumea în cursă. El născocește multe planuri pentru a ocupa mințile și a abate atenția de la adevărurile absolut trebuincioase mântuirii. În fiecare loc, uneltele lui se grupează cu sârguință alături de aceia care sunt potrivnici Legii lui Dumnezeu. Arhiamăgitorul este la lucru spre a introduce elemente de confuzie și răscoală și oamenii sunt plini de un zel care nu este în armonie cu cunoștința pe care o au” (Faptele apostolilor, p .151).

Cheile secrete ale comunicării cu Domnul ne stau la dispoziție tuturor. Să le folosim astăzi. Să nu uităm că și spiritul poate fi persecutat. Și este foarte important să reînnoim declarația supremă pe care o ființă omenească o poate face: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor