Cu Duhul și puterea lui Ilie

Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători, la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. (Luca 1:17)

Ascultă ediția audio aici.

Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, figura lui Ilie este o trimitere la adevăratul popor al lui Dumnezeu: experiența vieții sale, plină de evenimente miraculoase, rod al unei credințe puternice; curajul său de a denunța păcatele casei regale și ale poporului decăzut; episodul de pe muntele Carmel, unde a sfidat, în numele Domnului, falsa închinare la idolii canaaniți și a făcut să coboare foc din cer; chiar și descurajarea sa pe când era la Horeb și, bineînțeles, înălțarea la cer într-un car de foc. Ilie, acest personaj unic al istoriei sfinte, ne este prezentat ca un antecedent profetic al lucrării lui Ioan Botezătorul (Matei 11:14) și ca un tip escatologic al poporului lui Dumnezeu din ultimele zile.

Astăzi, lumea și multe dintre bisericile creștine rătăcesc pe cărările apostaziei, indiferenței religioase, necredinței și plăcerii perverse de a încălca legea lui Dumnezeu. Ne copleșește o maree sofisticată de rău, care camuflează aceleași păcate ca atunci: idolatrie, senzualitate obscenă, violență și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ca urmare, Dumnezeu are nevoie și astăzi de oameni însuflețiți de duhul și puterea lui Ilie. La fel ca atunci, Domnul ține în rezervă în Israel „şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură nu l-au sărutat” (1 Împăraţi 19:18).

Prin ce se distinge și se manifestă duhul și puterea lui Ilie? (1) Indignare și protest față de apostazia generală. (2) Credință înrădăcinată în puterea lui Dumnezeu. (3) Talent reformator statornic cu desăvârșire. (4) Spirit de rugăciune și devoțiune. (5) Curaj invincibil pentru condamnarea răului. (6) Mesaj clar și precis. (7) Comportament personal coerent și exemplar. (8) Umilință și spirit de adaptare. (9) Dragoste și compasiune pentru popor. (10) Un individ dependent de Dumnezeu, și nu un supraom orgolios.

Suntem dispuși să ne asumăm, în timpurile noastre, un rol de conducător asemenea lui Ilie? Dorim să punem darurile pe care le-am primit din partea cerului în serviciul slujirii creștine? Dumnezeu are nevoie de noi și ne va folosi pentru proclamarea cu putere a Cuvântului Său. Să acceptăm astăzi provocarea de a răspândi Evanghelia, pentru ca lumea să știe că există în ceruri un Dumnezeu.

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor