Șiretlicurile lui Satana

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor Diavolului. (Efeseni 6:11)

Ascultă ediția audio aici.

„Uneltirile Diavolului” sunt procedee înșelătoare prin care vrea să creeze confuzie și să ne inducă în eroare. Ellen White dedică un întreg capitol din Tragedia veacurilor pentru a demasca erorile, mijloacele de seducere și stratagemele Diavolului, în timpul sfârșitului:

1. „Satana știe bine că toți aceia pe care îi poate duce la neglijarea rugăciunii și a cercetării Scripturilor vor fi învinși de atacurile lui.” (Tragedia veacurilor, p. 446)

2. „Întotdeauna a existat o categorie de oameni care mărturisesc că sunt evlavioși, dar care, în loc să înainteze în cunoașterea adevărului, își fac o religie din căutarea greșelilor acelora pe care nu-i agreează. Aceștia sunt mâna dreaptă a lui Satana.” (Tragedia veacurilor, p. 446)

3. „A susține că nu are nicio importanță ce cred oamenii este una dintre amăgirile cele mai ascunse ale lui Satana.” (Tragedia veacurilor, p. 447)

4. „Încă de la început, slujitorii lui Dumnezeu au avut de luptat împotriva învățătorilor rătăciți, nu numai pentru că erau oameni plini de vicii, ci și pentru că strecurau rătăciri fatale pentru suflet.” (Tragedia veacurilor, p. 447)

5. „Mulți acceptă simplele teorii și speculații ca fapte științifice și socotesc că Scriptura trebuie probată prin învățăturile «științei, pe nedrept numite astfel» (1 Timotei 6:20)” (Tragedia veacurilor, p. 448).

6. „Capodopera amăgirilor lui Satana este aceea de a ține mintea oamenilor ocupată cu cercetarea și emiterea de ipoteze despre lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a descoperit și pe care El nu intenționează ca noi să le înțelegem” (Tragedia veacurilor, p. 449).

7. „O altă rătăcire primejdioasă este învățătura care neagă dumnezeirea lui Hristos, pretinzând că n-a existat înainte de venirea Lui în lume.” (Tragedia veacurilor, p. 450)

8. „O altă rătăcire subtilă, care se răspândește cu repeziciune, este credința că Satana nu există ca ființă personală și că numele lui este folosit în Scripturi numai pentru a prezenta gândurile și dorințele rele ale omului.” (Tragedia veacurilor, p. 451)

9. „El nu dorește nimic mai mult decât să distrugă încrederea în Dumnezeu și în Cuvântul Său.” (Tragedia veacurilor, p. 452)

„Satana este conștient că sufletul cel mai slab care rămâne în Hristos este mai mult decât un adversar pentru oștile întunericului” (Tragedia veacurilor, p. 455).

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor