Arca lui Noe

Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ: să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine. (Geneza 6:17-18)

Ascultă ediția audio aici.

Pierre Jansen, un bogat negustor olandez care a trăit la începutul secolului al XVII-lea, a pus să se construiască un model în miniatură al corăbiei lui Noe pentru a demonstra că proporțiile ambarcațiunii erau favorabile îndeosebi transportului, ceea ce conferă verosimilitate construirii navei antediluviene. Curios este și faptul că termenul evreiesc tebah, tradus prin arcă, mai apare o a doua și ultima dată în Vechiul Testament pentru a desemna coșulețul de papură (o minusculă barcă, de fapt) în care Moise a fost salvat din apele Nilului. În ambele cazuri, tebah este un mijloc de salvare folosit în mod providențial de Dumnezeu.

Noe a primit porunca să construiască arca înainte cu o sută douăzeci de ani de potop. În tot acest timp, și-a avertizat contemporanii prin vorbă și faptă că pământul va fi distrus prin apă. Cât de lungi trebuie să i se fi părut toți acești ani petrecuți anunțând un potop care nu mai venea, muncind și sperând în timp ce oamenii râdeau pe seama lui și îl batjocoreau, ca să nu mai punem la socoteală dezmințirile științei, care îl etichetau drept șarlatan fanatic! Și cu toate acestea, construirea corăbiei a fost adusă la îndeplinire. Într-o zi, au apărut din păduri, din munți și din cer vieţuitoare care au intrat în arcă, îndemnate de îngeri. „Animalele au ascultat de porunca lui Dumnezeu, în timp ce oamenii s-au dovedit a fi neascultători” (Patriarhi și profeți, p. 82). Noe s-a adresat pentru ultima dată contemporanilor săi. Timpul de har luase sfârșit. El și familia lui au intrat în arcă și Dumnezeu a închis ușa. Șapte zile mai târziu, au venit apele. Și au supraviețuit doar opt persoane.

În același fel în care distrugerea lumii prin potopul universal este un tip al distrugerii pământului prin foc la a doua venire a lui Hristos, i se poate atribui un sens tipologic lui Noe, predicator al dreptății, și corăbiei în care el și familia lui au fost salvați. Cei care anunță revenirea lui Isus invitând lumea să intre în arca Evangheliei sunt antitipul lui Noe. Mii de oameni de pe toate meridianele pământului sunt pe cale să răspundă predicării celor trei solii îngerești și să intre în biserică. Și, când va veni sfârșitul, ei vor fi mântuiți, la fel ca cele opt persoane care au găsit salvare în arca lui Noe. Atunci toți vor recunoaște că există în ceruri un Dumnezeu!

Să proclamăm astăzi acest adevăr, oriunde vom merge!

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor