Monumentul creațiunii

Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse. (Geneza 2:1-3)

Ascultă ediția audio aici.

Cu ocazia unei vizite pastorale în orașul spaniol Bilbao, un enoriaș a dorit să îmi povestească în ce situație dificilă se găsea familia lui. Soția sa era o catolică ferventă și conștiinței ei îi dicta preotul celei mai importante biserici din oraș. Acest preot o stârnea să adopte o atitudine intransigentă față de credința soțului ei, fapt ce împiedica orice tentativă de viață liniștită în familie. Subit, mi-a venit o idee:

– Spuneți-i soției dumneavoastră să ne invite la prânz, sâmbăta viitoare, pe mine și pe duhovnicul ei.

– Pastore, vorbiți serios? m-a întrebat omul.

– Bineînțeles, i-am răspuns sigur pe mine.

Iar doamna a făcut întocmai. Odată ce cuplul, preotul și cu mine ne-am aşezat la masă împreună, am lansat următoarea întrebare:

– Ce putem să facem noi, doi slujitori ai Evangheliei, pentru ca acești doi soți să se înțeleagă bine?

Preotul a ezitat un moment, apoi a făcut următoarea remarcă:

– De ce țineți atât de mult voi, adventiștii, să păziți Sabatul? Important este să pui deoparte o zi a săptămânii în care să te întâlnești cu Dumnezeu și să I te închini.

Trebuia să îi dau un răspuns convingător. După ce m-am gândit, mi-am amintit ce scrisese J.N. Andrews, în History of the Sabbath (Istoria Sabatului): „Sabatul este important ca instituție care comemorează creațiunea, pentru că ne amintește întotdeauna adevăratul motiv pentru care ne închinăm lui Dumnezeu – pentru că El este Creatorul și noi suntem creaturile Sale.”

Ellen White comentează astfel această idee: „Dacă Sabatul ar fi fost păstrat pretutindeni, gândurile și afecțiunile omului ar fi fost îndreptate către Creator, ca obiect al adorării și al închinării, și niciodată n-ar fi fost vreun închinător la idoli, vreun ateu sau vreun necredincios” (Tragedia veacurilor, p. 375).

Duhovnicul soției fratelui nostru nu a răspuns nimic. Prânzul s-a terminat civilizat și, pentru un timp, în acea familie e domnit pacea.

Săptămâna aceasta, să dăm Sabatului locul pe care îl merită. Să nu ni-l însușim pe nedrept.

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video