Inspirație divină

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire. (2 Timotei 3:16)

Ascultă ediția audio aici.

Inspiraţia este o influenţă supranaturală care se manifestă asupra persoanei care primeşte o revelaţie, făcând-o capabilă să primească şi să transmită fără erori descoperirile lui Dumnezeu. Ea se manifestă în trei etape. La momentul revelaţiei, omul care primeşte descoperirea este în întregime sub influenţa Duhului Sfânt (Ezechiel 8:3; 37:1). În faza de transmitere a mesajului, acest om este ghidat de Duhul Sfânt aşa încât să comunice verbal sau în scris adevărul revelat (2 Petru 1:21). În momentul iluminării, credincioşii sunt îndrumaţi de Duhul Sfânt în interpretarea scrierilor sfinte (Evrei 6:4-5).

Există sute de mărturii implicite ale faptului că autorii biblici au fost inspiraţi: în mai mult de o mie de ocazii, profeţii asimilează Cuvântului lui Dumnezeu mesajul pe care îl transmit, prin expresii ca „aşa spune Domnul” sau „Cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit astfel”. Există şi mărturii explicite: „Duhul Domnului vorbeşte prin mine şi cuvântul Lui este pe limba mea” (2 Samuel 23:2). „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu” (2 Timotei 3.16) şi „oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21). Mărturia lui Ellen White este foarte clară cu privire la acest aspect: „Considerând că este bine să comunice către lume adevărul Său prin intermediul oamenilor, Dumnezeu i-a acoperit cu Duhul Său pe cei pe care i-a ales pentru acest scop. I-a coordonat în alegerea subiectelor şi în felul în care au fost prezentate.” „Nu cuvintele Bibliei sunt cele care au fost inspirate; oamenii sunt cei care au fost inspiraţi. Inspiraţia nu acţionează asupra cuvintelor sau exprimării, ci asupra autorului însuşi, căruia Duhul Sfânt îi comunică gânduri. […] Spiritul divin se uneşte cu spiritul omului până acolo încât ceea ce rosteşte omul este Cuvântul lui Dumnezeu.” „Sfânta Scriptură, în care adevărul este exprimat în limbaj omenesc, ne oferă o strânsă legătură între divinitate şi umanitate. Aceeaşi unire se regăseşte în natura lui Hristos, care a fost totodată Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului. Despre Scriptură, ca şi despre Isus Hristos, se poate afirma, aşadar, că este «Cuvântul întrupat» şi că «a locuit printre noi»” (Solii alese, voi. 3).

Crede că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, revelat şi inspirat, scris într-un limbaj simplu pentru ca tu să poţi înţelege voinţa divină.

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor