Perii din cap, toți ne sunt numărați

Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină înaintea lor, şi locurile strâmbe, în locuri netede; iată ce voi face şi nu-i voi părăsi. (Isaia 42:16)

Ascultă ediția audio aici.

Dumnezeu nu este responsabil pentru tot ce se întâmplă pe acest pământ. Cu toate acestea, intervine adesea pentru a contrabalansa, anula sau împiedica urmările relei conduite a oamenilor: iată Providenţa. Sunt măsurile pe care Dumnezeu le ia atunci când faptul este consumat, pentru a repara sau remedia răul care se poate produce. Sunt grija şi prevederea înţeleaptă cu care Se poartă Dumnezeu faţă de creaţia Sa într-o lume a probabilităţilor suferinţei. Providenţa divină este antidotul răului în lume, Dumnezeu oferind soluţii şi alternative, schimbând circumstanţele, scriind drept pe liniile strâmbe pe care i le oferim noi, oamenii. Providenţa divină depăşeşte aşteptările omeneşti. Când ne lăsăm ocrotiţi şi conduşi de El, putem avea perspective pe care nu le întrezăriserăm.

„Aduceţi toate planurile voastre înaintea lui Dumnezeu, pentru ca El să le aprobe sau să le respingă, conform planului Providenţei. Acceptaţi planurile divine în locul propriilor dorinţe, chiar dacă această acceptare presupune renunţarea la proiecte la care ţineţi. În acest fel, viaţa vă va fi modelată din ce în ce mai mult după Modelul divin şi «pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus» (Filipeni 4:7)” (Fiecare zi cu Dumnezeu, p. 37; Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 107).

Puterea Providenţei divine, implicită în afirmaţia profetului Daniel „dar este în ceruri un Dumnezeu”, este expusă de Isus însuşi în Predica de pe Munte: „Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. […] Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele” (Luca 12:7,29-30). Cele mai propice soluţii, rezolvările cele mai nebănuite, cele mai mari schimbări sunt cele pe care Providenţa le păstrează adesea de rezervă pentru noi în cartea sa extraordinară. „În cartea providenţei dumnezeieşti, în volumul vieţii, avem fiecare câte o pagină. Pagina aceasta cuprinde amănuntele istoriei noastre; până şi perii capului ne sunt număraţi. Copiii lui Dumnezeu nu sunt niciodată uitaţi de El” (Hristos, Lumina lumii, p. 260).

Pentru grija plină de afecţiune pe care o are faţă de noi, să îi mulţumim astăzi lui Dumnezeu. El ne cunoaşte mai bine decât oricine altcineva.

Carlos Puyol Buil
Carlos Puyol Buil
Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor