Construieste-ți o corabie, Noe

Fă-ți o corabie din lemn de chiparos. (Geneza 6:14)

Urmărește ediția video aici.

Într-un timp foarte scurt de la primul păcat al lui Adam, păcatul s-a înmulțit și s-a răspândit ca lepra. Prin natura sa, păcatul crește. Din generație în generație, păcatul s-a întins ca o boală contagioasă. Ura față de Legea lui Dumnezeu – și ca o consecință ura față de orice fel de bunătate – a devenit universală. Lumea era în pruncia ei, totuși, după ce a apărut prima dată păcatul, acesta a devenit de îndată înfricoșător prin proporțiile sale până când a inundat lumea. Dumnezeu, care i-a creat pe oameni și le-a dat cu mână largă darurile generoase ale Providenței Sale, era desconsiderat și disprețuit chiar de cei care beneficiaseră de darurile Sale… Totuși, fără a ține seama de faptul că păcătoșii L-au uitat pe Binefăcătorul lor generos, Dumnezeu nu i-a neglijat și nu S-a întors de la ei ca să-i lase să piară în nelegiuirea și silnicia lor, fără a-i face conștienți de ticăloșia lor și de urmările călcării Legii Sale. El le-a trimis continuu mesaje de avertizare și rugăminți de a se întoarce. (…)

Dumnezeu, pe care oamenii L-au desconsiderat și dezonorat și de a cărui iubire plină de îndurare și bunăvoință au abuzat, avea încă milă de neamul omenesc și, în dragostea Sa, a oferit un refugiu pentru toți cei care erau gata să-l accepte. El i-a spus lui Noe să construiască o corabie și în același timp să predice locuitorilor lumii că Dumnezeu va trimite un potop de ape pe pământ pentru a-i distruge pe cei nelegiuiți. Dacă aveau să creadă în solie și să se pregătească pentru acel eveniment prin pocăință și reformă, ei aveau să primească iertare și să fie salvați. Dumnezeu nu a luat Duhul Său de la neamul omenesc fără să-i avertizeze de rezultatul sigur al călcării Legii Sale.

Duhul lui Dumnezeu a continuat să lupte cu cei răzvrătiți până când timpul specificat de Dumnezeu aproape a expirat, când Noe și familia sa au intrat în corabie, iar mâna lui Dumnezeu a închis ușa corăbiei. Mila a părăsit tronul de aur, încetând să mai mijlocească pentru omenire.

Fără a ține seama că Dumnezeu lucra pentru a-i atrage pe păcătoși la Sine prin Duhul Său cel Sfânt, în răzvrătirea lor, ei se îndepărtau de Dumnezeu și se împotriveau continuu cerințelor iubirii infinite. Noe s-a ridicat cu noblețe în mijlocul unei lumi care Îl desconsidera pe Dumnezeu și se complăcea în tot felul de dezmățuri, ceea ce a condus la nelegiuiri și violență de tot felul… Ce spectacol pentru lume în timp ce Noe, prin ascultarea sa, stă conectat la Dumnezeu în contrast cu lumea! – Signs of the Times, 20 decembrie 1877

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video