O reflectare a lui Hristos

Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care le dă adevărul. (Efeseni 4:24)

Urmărește ediția video aici.

Dumnezeu așteaptă să vadă manifestându-se în poporul Său o credință care lucrează prin dragoste și curăță sufletul; căci numai aceasta îl face să corespundă pentru viața viitoare, veșnică. Cauza lui Dumnezeu are nevoie de oameni convertiți, devotați, care depind de Domnul lor. Prin astfel de lucrători, Domnul Își va descoperi puterea harului Său. (…)

Frații mei și surorile mele, lăsați ca adevărul lui Dumnezeu să locuiască în inimile voastre printr-o credință vie, sfântă. Adevărul Bibliei trebuie înțeles înainte de a convinge conștiința și a converti viața. Rămășița poporului lui Dumnezeu trebuie să fie alcătuită din oameni convertiți. Prezentarea acestui mesaj trebuie să aibă ca rezultat convertirea și sfințirea sufletelor. Trebuie să simțim puterea Duhului lui Dumnezeu în această mișcare. Acesta este un mesaj minunat, clar; el înseamnă totul pentru cel ce îl primește și trebuie proclamat cu glas tare. Trebuie să avem credință adevărată, vie, că acest mesaj va merge mai departe, sporind în importanță până la încheierea timpului.

Domnul Hristos dorește să vadă asemănarea cu Sine în fiecare suflet reînnoit. Pe cei care continuă să fie blânzi și smeriți cu inima, El îi va face împreună-lucrători cu Dumnezeu. Conflictele noastre spirituale ar putea fi numite adesea răzvrătirile noastre spirituale. Lipsa de supunere a inimii față de voia lui Dumnezeu este cea care ne pune în dificultate atât de des. Noi dorim să avem propria noastră cale, și acest lucru înseamnă de cele mai multe ori răzvrătire împotriva căii lui Dumnezeu. Trebuie să procedăm așa cum a făcut Domnul Hristos – să ne rugăm stăruitor Tatălui pentru tărie și pentru puterea de a-L face cunoscut prin cuvintele și faptele noastre. (…)

Singurul scop al vieții noastre trebuie să fie acela de a împlini porunca Mântuitorului pe pământ. Atunci va avea loc o dezvoltare a vieții spirituale, iar Duhul Sfânt va lucra asupra inimii pentru a transforma caracterul. Un spirit generos se va da pe față prin bunătate și considerație față de semenii noștri. Eul va fi ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Contemplând caracterul Domnului Hristos, vom fi transformați după asemănarea Sa.

Să renunțăm la eul nostru și să-L acceptăm pe Domnul Isus, Calea, Adevărul și Viața. Credința în El este singura știință valoroasă. El este reprezentantul viu al ascultării desăvârșite de Cuvântul cel veșnic. – Review and Herald, 26 august 1909

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video