Lucrarea în orașele mari

În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 13:44)

Urmărește ediția video aici.

Solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14 trebuie proclamată acum nu doar în țările îndepărtate, ci și în locurile neglijate din apropiere, unde locuiesc mulțimi de oameni neavertizați și nemântuiți. Dumnezeu Își cheamă poporul din acest timp la o lucrare mult timp amânată. Trebuie făcute eforturi susținute pentru a duce lumina acelora care nu au fost niciodată avertizați până acum. Lucrarea din orașele mari trebuie considerată în prezent ca fiind de o importanță deosebită. Lucrătorii trebuie selectați cu grijă pentru a lucra doi câte doi în orașele mari, în armonie cu sfatul conducătorilor cu experiență și sub îndrumarea și însărcinarea Domnului Isus Hristos.

Dumnezeu dorește ca poporul Său să lucreze în perfectă armonie, în efortul de a duce adevărul în marile orașe. Mi s-a poruncit să păstrez această chestiune în atenția credincioșilor până când aceștia vor fi treziți și îi vor conștientiza importanța. Ar fi bine să nu existe buze răuvoitoare care să rostească cuvinte de descurajare, ci toți cei ce poartă răspunderi să facă împreună planuri pentru îndeplinirea acestei lucrări, știind că Acela care Şi-a condus slujitorii până aici nu îi va părăsi în aceste vremuri în care au atâta nevoie de ajutor. Îngerii lui Dumnezeu vor merge înaintea lucrătorilor, și acest lucru le va fi de ajuns. Îngerii vor fi prezenți în adunări și vor impresiona inimile ascultătorilor. (…)

Eforturile apostolilor din biserica creștină primară au fost caracterizate prin manifestări minunate ale puterii lui Dumnezeu în viețile credincioșilor. Sub inspirația Duhului Sfânt, mulțimile au fost aduse la cunoașterea adevărului, așa cum este el în Hristos Isus. Nevoile din timpul acesta nu sunt mai puține decât cele din vremea apostolilor. Cei care lucrează pentru suflete în aceste vremuri caracterizate prin lipsa pocăinței și prin necredință trebuie să se consacre pe deplin lui Dumnezeu și să lucreze în armonie cu inteligențele cerești. Puterea Duhului Sfânt va însoți eforturile acelora care își dedică energiile și se consacră fără rezerve pe ei înșiși pentru încheierea lucrării care trebuie făcută în aceste zile de pe urmă. Îngeri din ceruri vor coopera cu ei și mulți vor ajunge să cunoască adevărul și se vor atașa poporului păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Vistieria va fi umplută cu mijloacele necesare, lucrători puternici vor fi treziți, se va pătrunde în câmpurile neavertizate din mari regiuni îndepărtate și lucrarea se va încheia curând în triumf. – Review and Herald, 7 aprilie 1910

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video