Încercarea ce va veni

Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul. (Efeseni 6:14)

Urmărește ediția video aici.

Dumnezeu a luat toate măsurile necesare în Scripturi pentru a ne echipa împotriva amăgirii, și noi vom fi fără scuză dacă, prin neglijarea Cuvântului lui Dumnezeu, nu suntem în stare să ne împotrivim înșelăciunilor celui rău. Trebuie să veghem în vederea rugăciunii. Trebuie să cercetăm Scripturile în fiecare zi cu stăruință ca să nu fim prinși în lațul vreunei erori amăgitoare ce seamănă cu adevărul. (…)

Ioan prezintă scene cu privire la timpul în care ne aflăm. El spune: „Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său.” Chivotul conține tablele pe care este inscripționată Legea lui Dumnezeu. Pe insula Patmos, Ioan a văzut în viziune profetică poporul lui Dumnezeu și a văzut că în acest timp atenția urmașilor adevărați și credincioși ai lui Hristos avea să fie atrasă de ușa deschisă a Locului Preasfânt din sanctuarul ceresc. El a văzut că ei Îl vor urma prin credință pe Isus dincolo de perdeaua unde El slujește, deasupra chivotului lui Dumnezeu ce conține Legea Sa de neschimbat. Profetul îi descrie astfel pe cei credincioși: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” Aceasta este categoria de oameni care va stârni mânia balaurului, deoarece ei ascultă de Dumnezeu. (…)

Tot felul de influențe se vor abate cu putere asupra noastră, însă noi nu trebuie să ne lăsăm afectați de ele. Dumnezeu ne-a dat un standard cu privire la neprihănire și adevăr – Legea și mărturia. Sunt mulți care pretind că Îl iubesc pe Dumnezeu, însă, când Scripturile sunt deschise înaintea lor și când le sunt prezentate dovezi care prezintă cerințele Legii lui Dumnezeu, ei manifestă spiritul balaurului. Ei urăsc lumina și nu vor să vină la lumină, ca să nu le fie descoperite faptele. Ei nu vor să-și compare credința și învățăturile cu Legea și mărturia. Ei își întorc urechile ca să nu audă adevărul și declară cu nerăbdare că tot ce vor să audă este despre credința în Hristos… Ei refuză să recunoască porunca a patra, care ne cere să sfințim Sabatul zilei a șaptea. Ei declară că Domnul i-a învățat că nu mai trebuie să păzească Sabatul Legii Sale.

Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Cine zice «Îl cunosc», și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el.” (…) Lucrarea noastră este să înălțăm Legea lui Dumnezeu; căci Domnul Hristos a spus: „Ferice de cei ce păzesc poruncile Sale ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate” (trad. King James). – Signs of the Times, 22 aprilie 1889

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video