Lumini ce luminează în întuneric

Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. (1 Tesaloniceni 5:5)

Urmărește ediția video aici.

„Ci voi veți primi o putere când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi.” Dumnezeu nu a lăsat nimic nefăcut din ceea ce putea face pentru a-i recupera pe păcătoși din capcanele vrăjmașului. El a turnat asupra ucenicilor Duhul Sfânt pentru a-i face în stare să poată coopera cu instrumentele divine la refacerea și remodelarea caracterului oamenilor.

Este mai mare bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și nouă care nu au nevoie de pocăință. Când auzim de succesul Evangheliei într-o anumită localitate, întreaga biserică să se unească în cântări de bucurie și laudele să se înalțe către Dumnezeu. Să-I aducem slavă numelui lui Dumnezeu. (…)

O consacrare deplină în slujba lui Dumnezeu va fi dovada influenței modelatoare a Duhului Sfânt la fiecare pas pe cale. Când apar greutăți aparent de nedepășit, prezentați inimii voastre neîncrezătoare promptitudinea și eficiența deplină a Duhului Sfânt, pentru ca acesta să poată pune pe fugă acest spirit de precauție exagerată. Când credința vă este slabă, când puterile scad, vorbiți de marele Mângâietor, Tăria cerului. Când sunteți înclinați să vă îndoiți că Dumnezeu lucrează prin Duhul Său cel Sfânt prin unelte omenești, aduceți-vă aminte că Dumnezeu a folosit biserica și încă o folosește spre slava propriului Său nume. Dacă nu blocăm calea, Dumnezeu va lucra asupra minții multora spre a se angaja în slujire activă pentru El.

Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Dumnezeu lucrează asupra inimilor tuturor celor ce sunt deschiși să primească impresiile Duhului Său cel Sfânt. El trimite mesageri pentru ca aceștia să poată da avertizarea în fiecare localitate. Dumnezeu pune la încercare consacrarea bisericilor Sale și dorința lor de a da ascultare călăuzirii Duhului. Cunoștința trebuie să crească. Mesagerii cerului trebuie să fie văzuți alergând încoace și încolo, căutând pe toate căile să-i avertizeze pe oameni cu privire la judecățile viitoare și să prezinte vestea cea bună a mântuirii prin Domnul Isus Hristos. Standardul neprihănirii trebuie înălțat. Duhul lui Dumnezeu mișcă inimile păcătoase, iar aceia care răspund influenței Sale vor deveni lumini în lume. Pretutindeni ei vor fi văzuți lucrând pentru a transmite și altora lumina pe care au primit-o, așa cum au făcut după coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime. Şi, pe măsură ce lasă ca această lumină să strălucească în jurul lor, ei primesc tot mai mult din puterea Duhului Sfânt. Pământul este luminat de slava lui Dumnezeu. – Review and Herald, 16 iulie 1895

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video