Dovada lucrării Duhului Sfânt

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic! (Psalmii 51:10)

Urmărește ediția video aici.

Duhul Sfânt este un agent liber, lucrător și independent. Dumnezeul cerului folosește Duhul Său așa cum dorește; inimile oamenilor, judecata omenească și metodele oamenilor nu pot pune hotare lucrării Sale… la fel cum nu pot spune vântului: „Îți poruncesc să bați în cutare direcție și să te porți așa și așa.” La fel cum vântul acționează cu putere, aplecând sau doborând copacii cei falnici din calea sa, în mod similar Duhul Sfânt influențează inimile oamenilor și niciun om nu poate limita acțiunea Sa. (…)

Trebuie curățată fântâna inimii pentru ca izvoarele ce pornesc din ea să poată deveni curate. Nu există siguranță pentru acela care are o religie doar de formă, care are numai o formă de evlavie. Viața creștinului nu este o modificare sau o îmbunătățire a vieții celei vechi, ci o transformare a naturii. Se produce în totalitate moartea față de păcat, față de eu și se începe o viață complet nouă. Această schimbare poate avea loc numai prin lucrarea eficace a Duhului Sfânt.

Duhul lui Dumnezeu Se manifestă în mod diferit la persoane diferite. Unii, mișcați de puterea Sa, vor tremura înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Convingerile lor devin atât de profunde, încât în inima lor se dezlănțuie o adevărată furtună și întreaga lor ființă este pătrunsă de puterea convingătoare a adevărului. (…)

Alții sunt aduși la Hristos pe o cale mai blândă. Sub acțiunea lucrării Duhului, bărbați și femei care au fost morți în greșelile și păcatele lor sunt convinși de starea lor și se convertesc. Cei nechibzuiți și îndărătnici devin serioși. Cei împietriți se pocăiesc de păcatele lor, iar cei necredincioși încep să creadă. Cei implicați în jocuri de noroc, bețivii și cei destrăbălați devin serioși, liniștiți și curați. Cei răzvrătiți și încăpățânați devin blânzi și asemenea lui Hristos.

Duhul Sfânt acționează asupra ființei lăuntrice până când aceasta devine conștientă de puterea divină a lui Dumnezeu și toate capacitățile spirituale sunt trezite spre acțiune hotărâtă. În suflet are loc o lucrare profundă, meticuloasă, pe care cei din exterior nu o pot vedea. (…)

Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat au dovada lăuntrică a faptului că sunt iubiți de Dumnezeu. Ei au comuniune cu Hristos și inimile lor sunt încălzite de o dragoste fierbinte pentru El. Dumnezeu îi socotește ai Săi și le împarte daruri speciale, ajutându-i să devină desăvârșiți în Hristos, mai mult decât biruitori prin Acela care i-a iubit. – Signs of the Times, 8 martie 1910

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor