Răspunsul la chemarea lui Dumnezeu

Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. (1 Împărați 19:21)

Urmărește versiunea video aici.

În cei trei ani de secetă și foamete, familia lui Şafat se familiarizase cu misiunea prorocului Ilie și Duhul lui Dumnezeu a impresionat inima lui Elisei în ce privește semnificația acestui act [punerea mantiei de către Ilie pe umărul lui]. Acesta a fost semnalul că Dumnezeu îl chemase să fie succesorul lui Ilie. S-a grăbit după profet și, ajungându-l, a cerut permisiunea să-și ia rămas-bun de la părinți și de la familia sa.

Răspunsul lui Ilie a fost: „Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut.” Nu a fost o mustrare, ci un test. Dacă inima lui Elisei era legată de căminul său și de avantajele pe care le avea, el avea libertatea de a rămâne acolo. Însă Elisei era pregătit să asculte de chemarea lui Dumnezeu. (…)

Dacă Elisei l-ar fi întrebat pe Ilie ce se așteaptă de la el, care avea să fie lucrarea lui, i s-ar fi răspuns: „Dumnezeu știe; El îți va face cunoscut. Dacă aștepți, Domnul îți va răspunde la toate întrebările. Poți să vii cu mine dacă ești convins că Dumnezeu te-a chemat; dacă nu, poți să renunți. Nu veni după mine doar pentru că eu te-am chemat. Trebuie să fii convins tu însuți că Dumnezeu Se află înapoia ta și glasul Lui este cel ce te cheamă. Dacă poți socoti totul ca o pierdere ca să câștigi pe Hristos, vino!” (…)

Chemarea adresată de Ilie [lui Elisei] a fost asemănătoare chemării pe care i-a adresat-o Domnul Hristos tânărului bogat. Tânărului i s-a cerut să lase tot ce avea – case, pământuri, prieteni, bogății, confort, plăceri – și să-L urmeze pe Isus… Însă, odată cu chemarea lui Hristos, vin și întrebări: Ești gata să mergi înainte? Vrei acest lucru? Vom socoti noi, ca și Moise, ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului?

Domnul nu va accepta o slujire care vine dintr-o inimă împărțită. Doar aceia cărora le place să facă voia lui Dumnezeu Îi pot aduce o slujire desăvârșită. Dacă vom continua să-L cunoaștem pe Domnul, cu plăcere, cu bucurie, vom vedea că „El Se ivește ca zorile dimineții” (Osea 6:3). Dacă am decis să-L urmăm pe Domnul Hristos, vom răspunde la chemarea Sa: „Dacă dorește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.”

Lucrarea lui Dumnezeu este un întreg desăvârșit… și este important ca acela care lucrează pentru Hristos să-L aibă alături pe Mântuitorul în tot ce face. Iar ceea ce face să fie făcut cu o corectitudine și o promptitudine care să suporte o examinare critică. Lucrarea trebuie făcută din inimă. – Youth’s Instructor, 21 aprilie 1898

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video