Magii

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2:1-2)

Urmărește versiunea video aici.

În timp ce magii studiau cerul, și-a făcut apariția o stea luminoasă, cu totul necunoscută lor. În timp ce o priveau cu uimire, mintea lor a fost impresionată de simțământul că aceasta trebuie să vestească vreun mare eveniment. S-au hotărât să cerceteze această chestiune, sperând că vor fi răsplătiți prin cunoașterea lui Mesia cel făgăduit. Domnul i-a încurajat să pornească la drum și, așa cum stâlpul de nor mergea înaintea copiilor lui Israel prin pustie, la fel steaua i-a călăuzit pe magi în drumul lor spre Ierusalim… Când au ajuns la Ierusalim, magii au întrebat cu nerăbdare: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.”

Conducătorii iudeilor nu cunoșteau despre venirea Celui Drept pentru că ei nu se pregătiseră pentru venirea Lui. Ei nu auziseră solia îngerului: „Iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie.”

Păstorii dăduseră mărturie despre vizita îngerilor; acum bărbații aceștia din Răsăritul îndepărtat au venit cu vestea: „I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” Oameni dintr-o altă națiune și de o altă credință au fost cei dintâi care au vestit venirea lui Mesia. (…)

Irod a fost surprins că rabinii iudei – cei care se socoteau ca fiind mai presus de ceilalți oameni – erau, după câte se părea, în necunoștință de acest eveniment, în timp ce aceia pe care îi socoteau păgâni primiseră un semn din ceruri că Împăratul Se născuse.

Chemându-i pe magi la el, Irod „a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua… După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul… Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ înaintea Lui și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum.” – Youth’s Instructor, 19 octombrie 1899

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video