Vindecarea orbului

N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. (Ioan 9:3)

Când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?”

Din întrebarea pe care I-au pus-o lui Isus ucenicii, reiese că ei credeau că toate bolile și suferințele sunt rezultatul păcatului. Şi este adevărat, dar Domnul Isus a vrut să arate că era greșită concepția conform căreia cel care suferea mai mult era neapărat și un mare păcătos. În timp ce încerca să le schimbe acest mod de a gândi, El a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat și, ungând cu aceasta ochii orbului, i-a spus: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului (care, tălmăcit, înseamnă «Trimis»); el s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând.” Domnul Isus a răspuns întrebării pe care i-au pus-o ucenicii într-un mod practic, în felul în care răspundea întrebărilor care I se puneau din curiozitate. Nu era treaba ucenicilor să discute cine a păcătuit sau nu, ci ei trebuiau să înțeleagă puterea lui Dumnezeu, îndurarea și mila Sa manifestate în redarea vederii orbului. Toți trebuiau să înțeleagă că nu exista nicio putere vindecătoare în tină sau în scăldătoarea la care a fost trimis să se spele, ci acea putere se afla în Hristos. (…)

Prietenii și cunoștințele tânărului care fusese vindecat îl priveau cu îndoială, căci atunci când i s-au deschis ochii, fața acestuia s-a schimbat, a început să radieze și l-a făcut să pară un alt om. „Este el oare?” era întrebarea care trecea de la unul la altul. Unii ziceau: „Seamănă cu el”, însă cel care primise marea binecuvântare a făcut să înceteze discuția, spunând: „Eu sunt.” El le-a spus apoi de Isus și în ce fel l-a vindecat, iar ei l-au întrebat: „«Unde este Omul acela?» El a răspuns: «Nu știu.» Au adus la farisei pe cel ce fusese orb. Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină și-i deschisese ochii… Atunci, unii din farisei au început să zică: «Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține Sabatul.» Alții ziceau: «Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?» Şi era dezbinare între ei.”

Ei nu știau că Acela care făcuse Sabatul, care cunoștea toate îndatoririle legate de Sabat, fusese Cel ce-l vindecase pe orb. – Signs of the Times, 23 octombrie 1893

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video