Un exemplu de iubire

Mama Mea și frații Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc. (Luca 8:21)

Domnul Isus îi iubea pe copii și-i influența întotdeauna spre bine. S-a îngrijit de cei săraci și nevoiași chiar din copilăria Sa. El căuta să fie pe placul tuturor celor cu care venea în contact, fiind amabil, blând și supus; însă, deși era blând și supus, nimeni nu L-ar fi putut determina să facă ceva ce era contrar Cuvântului lui Dumnezeu. Unii Îi admirau caracterul desăvârșit și doreau să fie cât mai mult în prezența Sa, pe când alții, care prețuiau mai mult cuvintele oamenilor decât Cuvântul lui Dumnezeu, Îi întorceau spatele și-I evitau compania. (…)

Pe când privea la jertfele care se aduceau la templu, Duhul Sfânt L-a înștiințat că viața Sa urma să fie adusă ca jertfă pentru viața lumii. Încă din primii ani ai vieții a fost apărat de îngeri din cer; cu toate acestea, viața Sa a fost o luptă continuă cu puterile întunericului. Satana căuta orice cale ca să-L ispitească și să-L încerce. El îi făcea pe oameni să-I răstălmăcească cuvintele, numai să nu primească mântuirea pe care El venise să le-o aducă.

Domnul Isus era credincios în ascultarea față de poruncile lui Dumnezeu și acest lucru L-a făcut foarte diferit de cei din jurul Lui, care desconsiderau Cuvântul lui Dumnezeu. Viața Lui fără pată era o mustrare pentru mulți și de aceea unii Îi evitau prezența, însă alții căutau prezența Lui tocmai pentru că se simțeau în pace acolo unde era El. (…)

Nu a dat dovadă de slăbiciune niciodată și nici nu S-a descurajat. El a trăit mai presus de dificultățile din viața Sa, ca în lumina prezenței lui Dumnezeu. A suportat batjocura cu răbdare și a devenit, în natura Sa umană, un exemplu pentru toți copiii și tinerii.

Domnul Hristos a arătat mult respect și dragoste față de mama Sa. Deși adeseori ea I Se adresa cerându-I să facă ceea ce doreau frații Lui să facă, El nu a arătat niciodată nici cea mai mică urmă de necredincioșie.

Maria a fost foarte tulburată când preoții și conducătorii au venit la ea să se plângă de Isus, însă pacea și încrederea i-au luat în stăpânire inima de îndată ce Fiul ei i-a arătat ce spun Scripturile despre obiceiurile Lui. Uneori ea oscila între Isus și frații Săi, care nu credeau că El a fost trimis de Dumnezeu; însă ea văzuse suficiente lucruri ca să fie convinsă de caracterul Lui divin. – Youth’s Instructor, 12 decembrie 1895

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video