Făgăduința lui Israel

În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. (Isaia 45:25)

Avraam a fost chemat să iasă dintr-o familie idolatră și a fost desemnat de Dumnezeu să păstreze adevărul Său în mijlocul acelui veac idolatru, în care stricăciunea era tot mai mare. Domnul i S-a arătat lui Avraam și i-a spus: „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine și tine și te voi înmulți nespus de mult.”

Domnul i-a transmis voia Sa lui Avraam și i-a făcut cunoscute cu claritate cerințele Legii morale, cât și cele cu privire la mântuirea care avea să fie împlinită prin Sine. Lui Avraam i-a fost făcută o onoare foarte înaltă, și anume aceea de a fi tatăl unui popor care, timp de sute de ani, urma să fie depozitarul și păzitorul adevărului lui Dumnezeu în fața lumii – al acelui popor prin care toate națiunile pământului aveau să fie binecuvântate prin venirea lui Mesia cel promis. (…)

Dumnezeu i-a acordat slujitorului Său credincios onoare și binecuvântări deosebite. Prin viziuni și prin îngerii care veneau și discutau cu el ca de la prieten la prieten, lui i-au fost făcute cunoscute atât planurile, cât și voia lui Dumnezeu.

Însă descendenții lui Avraam s-au îndepărtat de la închinarea adevăratului Dumnezeu și au călcat Legea Sa. Ei s-au amestecat cu națiunile care nu aveau cunoașterea și teama de Dumnezeu în fața ochilor lor și, treptat, le-au imitat obiceiurile și practicile până când s-a aprins mânia lui Dumnezeu împotriva lor și El i-a lăsat să-și urmeze propria cale și întocmirile inimilor lor stricate. (…)

Însă când s-au umilit înaintea lui Dumnezeu și au recunoscut lucrările Sale, strigând către El pentru eliberare de sub jugul opresiv al egiptenilor, strigătele lor și promisiunile pe care le făcuseră că aveau să fie ascultători de El au ajuns la cer. Rugăciunile lor au primit răspuns în modul cel mai minunat și Israel a fost scos afară din Egipt, iar legământul făcut cu părinții lor a fost reînnoit cu ei.

Așa a fost păstrată cunoașterea de Legea lui Dumnezeu pe parcursul a mai multor generații succesive de la Adam la Noe, de la Noe la Avraam și de la Avraam la Moise. – Signs of the Times, 22 aprilie 1886

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video