Enohii vremurilor moderne

Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. (Geneza 5:24)

Urmărește versiunea video aici.

În privința lui Enoh, credincioșii descurajați erau învățați că, în timp ce trăiau în mijlocul unor oameni stricați și păcătoși, care erau într-o răzvrătire pe față și fără margini împotriva Creatorului lor, dacă ei aveau să asculte de El și să aibă credință în Mântuitorul promis, urmarea în viața lor avea să fie neprihănirea asemenea celei a credinciosului Enoh, ei fiind acceptați de Dumnezeu și în final înălțați la tronul ceresc.

Enoh, care s-a separat de lume și petrecea o mare parte din timpul său în rugăciune și comuniune cu Dumnezeu, îi reprezintă pe oamenii credincioși lui Dumnezeu din ultimele zile, care se vor separa de lume. Nedreptatea va predomina în măsură înfricoșătoare pe pământ. Oamenii vor decădea tot mai mult, urmând închipuirile inimilor lor stricate și filozofiile lor amăgitoare, și răzvrătindu-se împotriva autorității înalte a cerului.

Cei din poporul lui Dumnezeu se vor separa de practicile nelegiuite ale celor din jurul lor și vor urmări curăția de inimă și o sfântă conformare față de voia Sa, până când chipul Său divin va fi reflectat în ei. Ca și Enoh, ei vor corespunde pentru a putea fi mutați în ceruri. În timp ce ei depun toate eforturile pentru a-i învăța pe oameni și a-i avertiza, ei nu se vor conforma spiritului și obiceiurilor celor necredincioși, ci le vor condamna prin cuvintele lor sfinte și prin exemplul lor de evlavie. Luarea lui Enoh la cer chiar înainte de distrugerea lumii prin potop reprezintă luarea la cer a tuturor celor neprihăniți care vor fi în viață pe pământ înainte de distrugerea acestuia prin foc. Sfinții vor fi glorificați în prezența acelora care i-au urât pentru ascultarea lor credincioasă față de poruncile cele drepte ale lui Dumnezeu.

Enoh a vorbit familiei sale despre potop. Metusala, fiul lui Enoh, a auzit predicarea nepotului său Noe, care a avertizat cu credincioșie locuitorii vechii lumi că un potop de ape avea să vină pe pământ. Metusala, fiii și nepoții săi au trăit în timpul cât a fost construită corabia. Ei, împreună cu alți câțiva, au primit instrucțiuni din partea lui Noe și l-au ajutat în lucrarea sa. – Signs of the Times, 20 februarie 1879

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video