Lucrarea de mângâiere

Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați! (Matei 5:4)

Urmărește versiunea video aici.

Domnul lucrează prin instrumente omenești și El a încredințat urmașilor Săi datoria de a sluji celor descurajați și întristați. Pretutindeni în jurul nostru sunt persoane ale căror inimi trebuie întărite, care au nevoie de razele Soarelui Neprihănirii. Domnul privește la cei pe care El i-a mângâiat și binecuvântat pentru ca ei, la rândul lor, să lumineze pe cei ce se află în întuneric și să-i încurajeze pe cei abătuți. Cei care au primit lumină, pace și bucurie nu trebuie să treacă pe lângă cei ce plâng, ci trebuie să se apropie de ei, simțind împreună cu ei și ajutându-i să Îl descopere pe Mântuitorul, care le poate ierta păcatele, și pe Dumnezeul îndurător.

Domnul Hristos a purtat suferințele noastre și necazurile noastre le-a luat asupra Lui, și El va da bucurie și mulțumire acelora care plâng. Vrei tu, fratele meu, și tu, sora mea, care ai avut parte de necazuri pe pământ, să slujești Domnului Hristos ajutându-i pe aceia care au nevoie de ajutorul tău?

Cei care Îl iubesc pe Domnul Isus vor avea gândul lui Hristos și îi vor mângâia pe toți aceia care plâng; cei care sunt săraci, ispitiți, descurajați vor fi ajutați să umble în lumina crucii, și nu în umbră sau în întuneric.

Domnul Isus a încredințat poporului Său lucrarea specială de alinare a tuturor acelora care plâng. Domnul Hristos lucrează pentru această categorie de oameni și face apel la ființele umane să devină instrumente în a aduce lumină și speranță celor care plâng pentru că trec prin situații sumbre. (…)

Focul cuptorului este posibil să ardă asupra slujitorilor lui Dumnezeu, însă scopul acestui lucru este curățirea lor de orice zgură, și nu nimicirea lor.

Noi Îl onorăm pe Dumnezeu punându-ne încrederea în El atunci când totul pare întunecos și amenințător. Fie ca toți cei întristați să privească la El, să vorbească despre puterea Sa și să cânte îndurarea Sa.

Asupra tuturor acelora care plâng este pronunțată o binecuvântare. Dacă nu ar fi fost oameni care să plângă în lumea noastră, Domnul Hristos nu ar fi putut descoperi caracterul părintesc al lui Dumnezeu. Cei întristați din cauza simțământului de păcătoșenie trebuie să cunoască binecuvântarea iertării și să aibă parte de ștergerea păcatelor lor. Dacă nu ar fi fost nimeni care să plângă, caracterul îndestulător al ispășirii pentru păcat a Domnului Hristos nu ar fi fost înțeles. – Signs of the Times, 8 august 1895

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video