Siguri în brațele lui Isus

Oile Mele ascultă glasul Meu, Eu le cunosc și ele vin după Mine… în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. (Ioan 10:27-28)

Urmărește versiunea video aici.

Când a auzit cuvintele: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei”, Satana a știut că bărbaților și femeilor li se va da putere pentru a se împotrivi ispitelor sale. El și-a dat seama că pretenția sa de prinț al lumii nou-create avea să fie contestată, că va veni Unul a cărui lucrare va fi fatală pentru planurile lui răutăcioase și că el și îngerii lui aveau să fie învinși pentru totdeauna. Siguranța lui privind propria-i putere, simțământul de certitudine pe care-l avusese, s-a dus. Adam și Eva cedaseră ispitelor lui, iar urmașii lor urmau să simtă și ei forța asalturilor lui, însă ei nu aveau să fie lăsați fără ajutor. Fiul lui Dumnezeu avea să vină în lumea noastră spre a fi ispitit în locul nostru și pentru a birui în locul nostru.

Există vrăjmășie între ființele omenești căzute și Satana doar atâta timp cât acestea se situează de partea lui Dumnezeu și dau ascultare legilor lui Iehova. Aceasta le dă puterea de a se împotrivi atacurilor lui Satana. Ele sunt capabile să asculte în virtutea sacrificiului Domnului Hristos. Fiul lui Dumnezeu, îmbrăcând natura umană și fiind ispitit în toate lucrurile așa cum suntem și noi ispitiți, a întâmpinat și s-a împotrivit asalturilor vrăjmașului. În puterea Lui, ființele omenești pot câștiga biruința atunci când sunt față în față cu ispititorul cel viclean și îndrăzneț. Acceptându-L pe Hristos ca Mântuitor al lor personal, oamenii pot sta hotărâți împotriva ispitirilor vrăjmașului. Ființele omenești pot avea viață veșnică dacă vor accepta principiile cerului și dacă vor îngădui Domnului Hristos să aducă inima și mintea în supunere față de Legea lui Iehova.

Domnul Hristos Și-a dat seama de vicleniile lui Satana și a stat neclintit în împotrivirea față de acestea până la sfârșitul încercării Sale, refuzând să Se abată de la supunerea față de Dumnezeu.

Felul în care Satana L-a ispitit pe Domnul Hristos este același în care ispitește astăzi pe orice suflet. El caută să-i prindă pe toți oamenii în mrejele sale. Mântuitorul ne avertizează să nu intrăm în dispută cu el sau cu agenții săi. Nu trebuie să ne confruntăm cu aceștia decât pe temeiul „stă scris” al Bibliei. Cu cât vom avea mai puțin de a face cu argumentele acelora care se opun lui Dumnezeu, cu atât mai solidă va fi temelia noastră. Trebuie să ne distanțăm cât de mult cu putință de puncte de vedere pornite de la Satana. Fie ca orice suflet să continue să privească la principiile care sunt în totalitate provenite de sus, amintindu-ne și făgăduința: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie.” – Review and Herald, 3 mai 1906

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video