Singura sursă a Adevărului

Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată. (Ioan 6:35)

Urmărește versiunea video aici.

Există mulți în acest veac al lumii care acționează ca și când ar avea libertatea de a pune sub semnul întrebării cuvintele Celui Infinit, de a reconsidera rânduielile și legile Sale, aprobând, corectând, remodelând și anulând după buna lor plăcere. Nu suntem niciodată în siguranță dacă ne lăsăm călăuziți de păreri omenești, ci suntem în siguranță doar dacă ne lăsăm conduși de un „așa zice Domnul”. Nu putem încredința salvarea sufletelor noastre niciunui alt standard inferior deciziilor unui Judecător infailibil. Cei care fac din Dumnezeu călăuza lor și din Cuvântul Său sfătuitorul lor privesc la sursa de lumină a vieții. Cuvintele vii ale lui Dumnezeu le călăuzesc pașii pe cărări drepte. Cei care sunt conduși în acest fel nu îndrăznesc să judece Cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt întotdeauna convinși că acest Cuvânt îi judecă pe ei. Ei își dobândesc credința și religia din Cuvântul viului Dumnezeu. Acesta constituie călăuza și sfătuitorul care îi îndrumă pe cale. Cuvântul este cu adevărat o candelă pentru picioarele lor și o lumină pe cărarea lor. Ei merg pe cale sub îndrumarea Tatălui luminii, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cel care tronează cu îndurarea Sa asupra tuturor lucrărilor Sale face cărarea celor neprihăniți ca o lumină strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. (…)

Lumea piere din lipsa adevărului pur, nealterat. Domnul Hristos este adevărul. Cuvintele Sale constituie adevărul, și acestea au o valoare mult mai mare și o semnificație mult mai profundă decât ceea ce se vede la suprafață. Toate cuvintele Domnului Hristos au o valoare ce depășește modesta lor aparență. Mintea care este luminată de Duhul Sfânt va discerne valoarea acestor cuvinte. Va discerne nestematele prețioase ale adevărului chiar dacă acestea pot fi sub forma unei comori ascunse.

Inima reprezintă citadela ființei și, atâta timp cât aceasta nu se află pe deplin de partea Domnului, vrăjmașul va câștiga continuu victoria asupra noastră prin ispitele sale subtile.

Dacă viața este supusă controlului său, puterea adevărului este fără limite. Gândurile sunt aduse în supunere față de Domnul Isus Hristos. Din prisosul inimii ies la suprafață cuvintele potrivite. Scriindu-i lui Timotei, apostolul Pavel spune: „Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine ține-l cu credință și cu dragostea care este în Hristos Isus.” – Review and Herald, 29 martie 1906

https://youtu.be/mRxtmjIGfDs

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video