Rânduielile

Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu. (Ioan 13:15)

Pentru versiunea video, click aici.

Simbolurile Casei Domnului sunt simple și clar de înțeles, iar adevărurile reprezentate de acestea sunt de cea mai profundă semnificație pentru noi. Instituind serviciul sacramental ca să ia locul Paștelui, Domnul Hristos a lăsat bisericii Sale un memorial al marelui Său sacrificiu pentru păcătoși. „Faceți lucrul acesta”, a spus El, „în amintirea Mea”. Acesta constituia punctul de trecere între două sisteme organizatorice și cele două mari sărbători ale acestora. Una avea să se încheie pentru totdeauna, iar cealaltă, pe care El tocmai o stabilise, avea să-i ia locul și să continue de-a lungul vremurilor, ca memorial al morții Sale.

Împreună cu ceilalți ucenici, Iuda s-a împărtășit de pâinea și vinul care simbolizau trupul și sângele Domnului Hristos. Aceasta avea să fie ultima dată când Iuda era prezent între cei doisprezece; însă, ca să se împlinească Scriptura, el a plecat de la masa sacramentală, ultimul dar al lui Hristos pentru ucenicii Săi, pentru a-și duce la bun sfârșit lucrarea sa de trădare.

Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie conștienți că Dumnezeu este prezent, este atât de aproape cu fiecare ocazie sacră de acest fel, la serviciul de spălare a picioarelor.

Obiectivul acestui serviciu este de a ne readuce aminte umilința Domnului nostru și lecțiile pe care le-a dat El spălând picioarele ucenicilor Săi. Există în noi tendința de a ne socoti mai presus de frații și surorile noastre, de a lucra pentru noi înșine, de a ne sluji nouă înșine, de a căuta locurile cele mai înalte; și, adesea apar, pe seama unor lucruri banale, presupuneri rele și resentimente. Această rânduială ce precede Cina Domnului trebuie să dea la o parte toate aceste neînțelegeri, să ne scoată din egoismul nostru, să ne coboare de pe picioroangele înălțării de sine la umilința spiritului, care să ne conducă la a ne spăla picioarele unii altora.

Rânduiala spălării picioarelor a fost special stabilită de Domnul Hristos și cu aceste ocazii, Duhul Sfânt este prezent pentru a fi martor și a pune sigiliul Său pe rânduiala Lui. El este prezent acolo pentru a convinge și pentru a înmuia inima. El îi adună pe credincioși laolaltă și îi face una în spirit. El îi face să simtă că Domnul Hristos este cu adevărat prezent ca să îndepărteze gunoiul care s-a acumulat pentru a despărți inimile copiilor lui Dumnezeu de El. – Review and Herald, 22 iunie 1897

https://youtu.be/hqTsSfSnpZA

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video