Domnul Isus vă iubește

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8)

Urmărește versiunea video aici.

Îmi place să vorbesc despre Domnul Isus și iubirea Lui fără seamăn. Nu am nici cea mai mică îndoială cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Știu că El poate să mântuiască pe toți cei care vin la El. Iubirea Lui cea prețioasă este o realitate pentru mine, iar îndoielile exprimate de cei care nu Îl cunosc pe Domnul Isus Hristos nu au niciun efect asupra mea. Faceți din Domnul Isus Mântuitorul vostru personal. Veniți la El așa cum sunteți, predați-vă Lui, prindeți făgăduințele Lui printr-o credință vie, și El va fi pentru voi tot ceea ce doriți. (…)

Cei care își predau inimile lui Hristos vor găsi odihnă în dragostea Lui. Avem ca dovadă a măreției iubirii Lui suferințele și moartea Sa… Domnul Isus a îndurat o asemenea agonie… deoarece El a devenit înlocuitorul păcătosului și siguranța lui. El Însuși a suportat pedeapsa legii, pe care o meritau păcătoșii, pentru ca ei să poată avea… o altă șansă pentru a-și dovedi loialitatea față de Dumnezeu.

Există doar două categorii în întreg universul – cei care cred în Domnul Hristos și a căror credință îi determină să păzească poruncile lui Dumnezeu și cei care nu cred în El și nu Îi sunt supuși. (…)

Ai toate motivele să crezi că El te poate mântui și o va face. De ce? Pentru că ești fără greșeală? Nu, ci pentru că ești un păcătos, iar Domnul Isus a spus: „Nu am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.” Această chemare îți este adresată și ție, iar când Satana îți spune că nu mai este speranță, spune-i că există speranță „fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”.

Mâna care a fost pironită pe cruce pentru tine este întinsă pentru a te salva. Crede că Domnul Isus va auzi mărturisirea ta, va primi cererile tale, îți va ierta păcatele și te va face membru al familiei regale. Ai nevoie de speranța pe care o dă Domnul Isus pentru a te susține în orice împrejurare.

Cei care acceptă adevărul vor descoperi că dragostea lor pentru lucrurile pământești a dispărut. Ei văd slava de neîntrecut a lucrurilor cerești. (…) Ei se desprind de lucrurile pământești; ei își ațintesc ochii cu admirație asupra slavei nevăzute a lumii cerești. Ei sunt conștienți că încercările lor lucrează pentru ei o mult mai mare și veșnică greutate de slavă, și în comparație cu bogățiile pe care le au pentru a se bucura, ei le socotesc pe acestea doar ca pe niște întristări ușoare, de o clipă. – Review and Herald, 23 iunie 1896

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video