Marele izvor de adevăr

Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Matei 11:29)

Urmărește ediția video aici.

Domnul Hristos este autorul adevărului. Orice concept strălucitor, orice gând înțelept, fiecare capacitate sau talent omenesc este darul lui Hristos. El nu a împrumutat idei de la oameni, căci în El își au originea toate lucrurile. Însă când a venit pe pământ, El a găsit nestematele prețioase ale adevărului pe care le încredințase neamului omenesc îngropate toate în superstiții și tradiții. Adevăruri de importanță vitală fuseseră amplasate într-un cadru al erorii pentru a sluji planului arhiamăgitorului. Părerilor omenești, celor mai populare puncte de vedere ale oamenilor li se dădea aparența de adevăr și acestea erau prezentate ca fiind nestemate autentice ale cerului, demne de atenție și reverență. Însă Domnul Hristos a dat la o parte teoriile greșite de orice fel. Nimeni în afară de Răscumpărătorul lumii nu avea puterea de a prezenta adevărul în curăția sa inițială, fără erorile pe care Satana le tot acumulase pentru a nu se vedea frumusețea cerească.

Unele dintre adevărurile pe care le-a rostit Domnul Hristos erau familiare oamenilor. Ei le auziseră de pe buzele preoților și conducătorilor și ale oamenilor învățați, însă toate acestea erau clar gândurile lui Hristos. El le dăduse oamenilor responsabilitatea de a le transmite lumii. Cu fiecare ocazie, El a proclamat un adevăr special pe care îl considera potrivit pentru nevoile ascultătorilor Săi, chiar dacă idei legate de acesta mai fuseseră exprimate înainte sau nu.

Lucrarea lui Hristos consta în a lua adevărul de care oamenii duceau lipsă, a-l separa de eroare și a-l prezenta neafectat de superstițiile lumii, astfel ca oamenii să-l poată accepta datorită valorii sale intrinseci și veșnice. El a risipit ceața îndoielii, astfel ca adevărul să poată fi revelat, și a răspândit raze distincte de lumină în întunericul din inimile oamenilor. El a așezat adevărul în contrast clar cu minciuna, astfel ca oamenii să-l poată vedea clar ca fiind adevărul. Însă cât de puțini apreciau valoarea lucrării pe care o făcea Domnul Hristos! Cât de puțini din zilele noastre au o concepție justă cu privire la lecțiile pe care El le-a dat ucenicilor Săi!

El S-a dovedit a fi Calea, Adevărul și Viața. El a căutat să atragă mintea oamenilor de la plăcerile trecătoare ale vieții la realitățile nevăzute și veșnice. Perspectiva cu privire la lucrurile cerești nu îi împiedică pe oameni să-și împlinească datoriile acestei vieți, ci mai degrabă îi ajută să fie mai eficienți și credincioși. – Review and Herald, 7 ianuarie 1890

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video