Oglinda lui Dumnezeu

Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. (Romani 3:20)


Ascultă versiunea audio aici.

Legea lui Dumnezeu este oglinda care le arată oamenilor defectele din caracterul lor. Însă pentru cei care își găsesc plăcerea în nelegiuire nu este plăcut să-și vadă diformitatea morală. Ei nu prețuiesc această oglindă credincioasă pentru că ea le descoperă păcatele. De aceea, în loc să pornească război împotriva firii lor pământești, ei se războiesc cu oglinda credincioasă și adevărată pe care le-a dat-o Iehova ca să nu fie amăgiți și ca să le descopere defectele de caracter. Descoperirea acestor defecte trebuie să-i facă să urască oglinda sau să se urască pe ei înșiși? Să dea la o parte oglinda care le descopere aceste defecte? Nu. Păcatele pe care ei le îndrăgesc, pe care oglinda cea credincioasă le arată ca existând în caracterele lor, le vor închide porțile spre ceruri dacă nu se vor despărți de ele și nu vor deveni desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu.

Ascultați cuvintele apostolului credincios: „Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.” Oamenii care sunt zeloși în a desființa legea ar face mult mai bine dacă și-ar manifesta zelul pentru a înlătura păcatele lor.

Dumnezeu ne-a creat desăvârșiți, dar noi am căzut și am ajuns degradați din cauză că refuzăm să dăm ascultare cerințelor sacre pe care Legea lui Dumnezeu le are asupra noastră. Toate pasiunile noastre, dacă sunt ținute în stăpânire și direcționate corect, vor contribui la sănătatea noastră fizică și morală și ne vor asigura multă fericire. Desfrânatul, stricatul și destrăbălatul nu se bucură de viață. Nu poate exista bucurie adevărată pentru acela care calcă Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut aceste lucruri; de aceea El ne pune restricții. El ne călăuzește, ne poruncește și ne pune interdicții spre binele nostru. (…)

Păcatul nu apare ca păcătos până când nu este văzut în oglinda cea adevărată pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca un test pentru caracter. Când oamenii recunosc cerințele Legii lui Dumnezeu și își așază piciorul pe temelia adevărului veșnic, ei se situează pe poziția în care Domnul le poate da tărie morală pentru a face ca lumina lor să strălucească înaintea oamenilor, iar aceștia să vadă faptele lor bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri.

Viața lor va fi una consecventă. Ei nu vor fi ipocriți sau senzuali. Ei Îl pot predica pe Hristos cu putere, fiind înzestrați cu Duhul Său. Ei pot rosti adevăruri care vor topi și aprinde calea spre inimile oamenilor. – Review and Herald, 8 martie 1870

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video